هر سازماني اعم از موسسه و شركت زماني كه به ثبت مي رسند، اگر قوانين مالياتي شامل حال آن ها باشد بايد جهت اخذ پلمپ دفاتر خود اقدام كنند تا از اين طريق بتواند تمام امور مالي خود را به سازمان امور مالياتي تحويل دهد.در اين دفاتر كه به دفاتر قانوني هم معروف هستند و جز دفاتر رسمي، پس بايد تمام عمليات مالي يك شركت در حيطه فعاليت خود به صورت كاملا خوانا و بدون هيچ گونه اشتباه اعم از خط خوردگي،لاك گيري بايد وارد شود. به دليل وجود نداشتن نظارت دولتي هنگام نوشتن اين دفاتر براي پيشبرد درست اين امر و دست نبردن در دفاتر يا زياد و كم كردن صفحات ابتداي هر سال مالي شركت ها اقدام به گرفتن يك دفتر نو كرده و به مراكز پلمپ دفاتر مراجه مي كنند تااين دفاتر مهر و امضا و تمامي صفحات توسط دولت پلمپ شده تا از اين طريق از سوء استفاده جلوگيري شده و سازمان ها هم در پايان هر سال مالي كه بايد اظهار نامه ي مالي خود را تحويل دهند اين دفاتر را هم براي استناد به دارايي تحويل مي دهند.
پلمپ دفاتر به دليل اينكه جزو قوانين است امري الزامي مي باشد و در صورت اجرا نكردن آن جريمه ي مالي شامل حال آن سازمان مي شود.حتي شركت هايي كه فعاليت ندارند بايد دفاتر مالي خود را تهيه كرده و براي اثبات عدم فعاليت خو به اداره مالياتي دفاتر را به صورت خالي ارائه دهد.لازم به ذكر است كه سازمان ها اواخر هر سال بايد اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانوني كنند. در دفاتر اگر براي فرار از ماليات مدارك تقلبي ترتيب دهند و يا به ر روشي از دادن اظهارات مالياتي خود داري كنند به مدت 3 سال متوالي حبس از 3 ماه تا2 ماه ومحروميت از كليه معافيت ها وبخشودگي هاي قانوني دراين مدت است و همچنين جريمه مالياتي هم دارد. كليه اين دفاتر بايد به مدت 10 سال پس از اتمام سال مالي نگهداري شوند.
حال به توضيحاتي درباره ي اين موارد مي پردازيم :
دفتر پلمپ روزنامه ، دفتر كل ، دفتر دارايي

دفتر پلمپ روزنامه :

در اين دفتر كل كارهاي روز بايد وارد شود مانند واردات و صادرات ، تمام درآمد ها و هزينه ها.

دفتر كل :

در صفحات مشخص شده ي اين دفتر بايد اطلاعات ريز دفتر روزنامه وارد شود

دفتر دارايي :

اين دفتر شامل اطلاعات تمام دارايي ها و تمامي صادرات و وردات به صورت دقيق طي يك سال مي باشد كه در آخر بايد در دفتر كل به ثبت و امضا برسد و تحويل اين دفتر هم به صورت سالينه است.براي كنترل تمامي اين موارد سازمان امور مالياتي دو يا سه نفر را طبق قوانين براي بازرسي به دفاتر فرستاده مي شوند و براي رسيدگي مي توانند تمام مدارك لازم را به اداره ي امور مالياتي برده و در قبال دريفت مدارك به سازمان مورد نظر رسيد ارائه دهند.

اقدام به گرفتن دفتر پلمپ دفاتر :

براي تهيه اين دفاتر پلمپ بايد اول برگه ي اظهارنامه ي پلمپ دفاترتجاري را كه در قسمت فروش اوراق بهادر است همراه با ذكراينكه تعداد دفاتر مورد نياز چند جلد است تهيه كنند و همچنين در آن شماره ي ثبت ، مشخصات مدير عامل و آدرس مربوطه هم بايد درج شود و در آخر اين برگه حتما بايد شامل مهر و امضاي مدير عامل سازمان(شركت يا موسسه)باشد.

مدارك مورد نياز پلمپ دفاتر :

كپي شناسنامه و كارت ملي مديرعامل
كپي روزنامه تاسيس يا آخرين تغييرات شركت كه در روزنامه ثبت شده است.
مهر شركت

در آخر كه دفاتر تهيه و تنظيم و اظهارنامه پلمپ دفاترتجارتي تكميل شد، به قسمت پلمپ دفاتر تجارتي اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري بايد مراجعه كنند.كه پس از پايان اين مراحل دفاتر را كه حتما بايد داراي نمره ي ترتيبي و قيطان كشيده باشند را به كارمند مربوطه تحويل مي دهند.
لازم به ذكر است كه از اواخر دي ماه 1394 به بعد طبق بخش نامه داده شده از اداره ثبت شركتها در تهران بايد از طريق سامانه ثبت شركتها اقدام نمود و ساير مراحل را انجام داد.
ثبت شركت پارسه براي پيشنهاد نام شركت داراي بانك نام مي باشد كه در آن از نام هايي استفاده شده كه داراي معاني زيبا هستند و از لحاظ ثبتي اين اسامي از قبل استعلام گرفته شده مي باشند ،بدين معني كه از اين كلمات در نام شركتهاي ثبت شده به ندرت استفاده شده اند و به همين دليل احتمال ثبت آنها بسيار بالا مي باشد .
براي استفاده از بانك نام پارسه هم اكنون تماس بگيريد .

 

جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد:

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۲:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تهران واقع در ميرداماد تقاطع اتوبان مدرس مي باشد كه وكلا و كارشناسان ثبت پارسه واقع در منطقه غرب تهران نسبت به ثبت شركت در اين منطقه و ساير نقاط تهران اقدام مي نمايند ،اما منظور از ثبت شركت حوالي غرب تهران چيست ؟
همانطور كه گفته شد ثبت شركتها در شهر تهران در يك مركز انجام مي پذيرد اما منطقه ثبتي يك شركت باعث مي شود كه حوزه مالياتي شركت مشخص گردد ،در منطقه غرب تهران حوزه مالياتي غرب در شهرك غرب انتهاي بلوار درختي واقع گرديده است و پس از ثبت شركت كليه امور مالياتي و ديگر موارد مربوط به ماليات شركتهاي غرب تهران در اين مركز بررسي مي گردد.
به طور قانوني 2 ماه پس از ثبت شركت فرصت وجود دارد كه نسبت به اخذ كد اقتصادي اقدام نمود ،اين كد شامل يك شماره اقتصادي 12 رقمي است كه به نوعي شناسه شركت در اداره دارايي مي باشد.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت و اخذ كد اقتصادي:

1-رونوشت برابر با اصل مدارك شناسايي اعضاء
2-گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء هيئت مديره و بازرسين
3-اقرارنامه مديران
4-برگه تعيين نام
5-تقاضانامه دو نسخه (در سهامي خاص اظهارنامه )
6-شركتنامه دو نسخه (در سهامي خاص اظهارنامه )
7-اساسنامه دو نسخه
8-صورتجلسه موسسين دو نسخه

نكته : در صورت مجوزي بودن ارائه مجوز مربوطه الزامي است .

مدارك مورد نياز براي اخذ كد اقتصادي :

1-اصل كليه مدارك ثبتي شركت
2-رونوشت برابر با اصل مدارك شناسايي هيئت مديره
3-گواهي امضاء از صاحبان امضاء
4-اجاره نامه رسمي به نام شركت
5-تكميل دفترچه متقاضيان تشكيل پرونده مالياتي
6-قبض تلفن از آدرس
7-مهر شركت
در بالا مدارك مورد نياز براي ثبت شركت و اخذ كد اقتصادي ذكر گرديد در ادامه انواع شركتهاي قابل ثبت در اداره ثبت شركتها را نام خواهيم برد :

انواع شركتهاي قابل ثبت در اداره ثبت شركتها عبارتند از:

1. ثبت شركت با مسئوليت محدود
2. ثبت شركت سهامي خاص
3. ثبت شركت تعاوني
4. ثبت موسسه
5. ثبت شركت تضامني
6. ثبت شركت نسبي
7. ثبت شركت مختلط سهامي
8. ثبت شركت مختلط غير سهامي
9. ثبت شركت سهامي عام
4 نوع اول جزء مهم ترين شركتها و اشخاص حقوقي مي باشند كه از اين 4 نوع 2 نوع با مسئوليت محدود و سهامي خاص بيشترين آمار ثبت شركت ها را به خود اختصاص مي دهند كه هريك از اين 2 نوع را به اختصار توضيح خواهيم داد .

ثبت شركت با مسئوليت محدود:

پركاربردترين و مهم ترين شركت هاي ثبت شده تا به حال را شركت هاي با مسئوليت محدود به خود اختصاص مي دهند اين نوع ثبت شركت با حداقل 2 نفر شريك قابل ثبت مي باشند و براي تغييراتي چون افزايش سرمايه ، نقل انتقال سهم الشركه ، ورود و خروج شريك و بسياري ديگر از تغييرات متداول بسيار ساده تر از ديگر شركتها مي باشند . دليل انتخاب نام اين نوع شركت كه با مسئوليت محدود مي باشد. اين است كه مسئوليت اين نوع شركتها به سرمايه آنها وابسته است وميزان تعهدات آنها به طرف قرارداد تا سقف سرمايه شركت مي باشد، پس هر چه سرمايه اين نوع ثبت شركتها بيشتر باشد اعتبار آنها بيشتر است لازم به ذكر است كه ميزان سرمايه اوليه انتخابي براي ثبت شركت با مسئوليت محدود نيازي به واريزي و يا الزاما دارا بودن اين مبلغ سرمايه ندارد و اقرار مديرعامل به دريافت اين مبلغ كفايت مي كند .

ثبت شركت سهامي خاص :

شركتهاي سهامي خاص براي ثبت شركت نياز به 3 نفر سهامدار (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند. سرمايه اين نوع ثبت شركت به صورت سهامي تقسيم بندي مي شود . و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه مي بايست حداقل يك سهم را دارا باشد. (در ضمن بازرسين نيز مي توانند خود جزو سهامداران باشند.) در ابتداي ثبت شركت سهامي خاص مي بايست 35 درصد از سرمايه اوليه اعلامي به حساب شركت در شرف تاسيس واريز گردد و تا زمان به ثبت رسيدن آن در حساب بلوكه شود ،ثبت نام شركت سهامي خاص با ثبت الكترونيكي دراداره ثبت شركتها و از طريق سامانه ثبت شركتها انجام شده و كارشناسان ثبت شركت پارسه در كمتر از 48 ساعت نام شركت شما را به ثبت خواهند رساند ، در شركتهاي سهامي خاص هيئت مديره و بازرسين توسط سهامداران انتخاب شده و هيئت مديره ي انتخاب شده مي بايست حتما حداقل يك سهم از سهام شركت را داشته باشند و فقط و فقط مديرعامل مي تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد. هيئت مديره مي بايست هر دو سال يكبار توسط صورتجلسات عادي ساليانه يا عادي و يا عادي بطور فوق العاده تمديد ويا تغيير يابند و بازرسين نيز بعد از هر سال مالي تمديد و يا تعويض گردند (انتخاب مجدد هئيت مديره و بازرسين براي چند دوره متوالي بلامانع است ). شركتهاي سهامي خاص از لحاظ اعتباري از شركتهاي مسئوليت محدود معتبرتر (با هرسرمايه اي) و از لحاظ اخذ وام و تسهيلات از بانكها وموسسات مالي از امتياز بالاتري برخوردارند. براي نقل و انتقال سهام در ثبت شركت سهامي خاص مي بايست به سازمان دارايي و امورمالياتي مراجعه و 4 درصد از مبلغ اسمي سهام منتقل شده پرداخت گردد.
كارشناسان و وكلاي پارسه افتخار دارند تا تمامي امور ثبتي مورد نظر شما را در كوتاهترين زمان ممكن به سرانجام برسانند.

 

جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد:

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۱:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تعريف برند از زبان هاي مختلف :

واژه برند در زبان نروژ از كلمه برندر گرفته شده است به معناي سوزاندن و داغ كردن كه امروزه وارد زبان انگليسي شده است. برند از زمان خيلي قديم رواج داشت و كاربرد آن با معنايش رابطه كاملا مستقيمي داشت به اين صورت كه در زمان قديم روي بدن گوسفندان گله را داغ ميگذاشتند براي شناسايي گله و يا روي كشتي و وسايل خود براي شناسايي اموال نشانه مي گذاشتند.
از زمان قديم تا به امروز برند به عنوان سمبلي به كار گرفته شده است كه كالا و خدمات افراد را از هم متمايز مي كند و اين گونه بين افراد ايجاد رقابت مي كند..يك برند زماني به قدرت مي رسد و در ذهن افراد كامل جا مي افتد كه با شناساندن محصول و ايجاد تمايز در ذهن ها ايجاد تعهد كند تا هميشه در خاطر مشتريان بماند.يك برند چگونه مي تواند ايجاد تعهد كند؟ يك برند با عمل كردن به تمامي تعهدات خود و حفظ كيفيت و قدرت خود در طول زمان و همچنين حفظ جايگاه خود در ذهن مشتريان در هر بعد مكاني و زماني مي تواند از سمت مشتريان خود ايجاد تعهد كند.

علامت تجاري،نام تجاري،برند و لوگو چيست؟

نام تجاري به اسمي كه براي برند خود انتخاب كرديم و برند با آن شناخته مي شود گفته مي شود.
لوگو شكلي است كه براي محصول خود انتخاب كرده ايم و محصول را با آن ارائه مي دهيم.
علامت تجاري هم معادل فارسي برند است كه دو مورد بالا را در بر مي گيرد كه به صورت شكل،عدد،حروف و ...به معرفي محصول مي پردازد

فوايد ثبت برند:

-مشتريان محصولات را از هم تشخيص مي دهند.
-محصولات و خدمات شركت ها از هم متمايز مي شود.
-يكي از ابزارهاي مهم در بازاريابي براي ايجاد شهرت است.
-از برند مطرح شده حمايت قانوني مي كند و سو استفاده از آن براي اشخاص ثالث پيگرد قانوني دارد.
-با طي كردن مراحل قانوني اجازه استفاده از برند را مي توان به اشخاص ثالث داد و از اين طريق كسب درآمد كرد.
-براي اعطاي نمايندگي جزء ضروري مي باشد.

برند ثبت شده چگونه حمايت مي شود و چه حقوقي شامل آن مي شود؟

مي توان گفت تقريبا اكثر افرادي كه مشغول به توليد كالا و ارائه خدمات هستند داراي برند مي باشند اما به ثبت آن نپرداختند به اين دليل كه فوائد آن را نمي دانند.
با ثبت برند اشخاص نسبت به آن حق انحصاري پيدا مي كنند و مي توانند از سوء استفاده از آن و يا برندهايي كه با ايجاد وجه تشابه قصد سوء استفاده را دارند از طريق قانوني جلوگيري كنند.
يك برند براي موفقيت خود در بازار بايد حتما به ثبت برسد و اين امر در بازار رقابت بسيار ضروري مي باشد.همچنين گاهي يك برند در بين افراد از شهرت زيادي برخوردار مي شود به همين دليل مي تواند به راحتي از وام تسهيلات ويژه اي برخوردار شود.
در بازار رقيبان ممكن است با استفاده از وجه تشابه باعث گمراهي مشتريان يك كالا و يا خدمات ارائه شده شوند و از اين طريق با ارائه محصولات با كيفيت پايين هم از اعتبار برند اصلي كم كنند و به برند آسيب برسانند وهم باعث ضرر مالي مي شود.
مدت اعتبار يك برند ده سال مي باشد كه طبق انتخاب متقاضي اعتبار آن مشخص مي شود و اشخاص بايد تا 6ماه قبل از پايان اعتبار برند براي تمديد آن اقدام كند در غير اين صورت هيچ گونه حق مالكيتي نسبت به برند نمي تواند داشته باشد.

آيا مي توان هر برندي را به ثبت رساند ؟

برند ها به دو دسته برند هاي قابل ثبت و برند هاي غير قابل ثبت تقسيم مي شوند.
برند هاي قابل ثبت :
برند شامل كلمه، حرف يا حروف، عدد، ترسيمات، عكس، شكل، رنگ، تصوير، برچسب يا تركيب آنها مي باشد و در بعضي از كشور ها از شعارهاي تبليغاتي،رنگ ها،علائم سه بعدي و يا حتي عطرهاي قابل استشمام استفاده مي كنند.كه با توجه به قوانين و فرهنگ كشورها به ثبت مي رسند.

برندهاي غيرقابل ثبت :

1-ثبت برند با واژه‌هاي عام

واژه هاي عام امكان ثبت شدن براي برند را ندارند به اين دليل كه با ثبت برند واژه ها شخصي سازي مي شوند به همين دليل واژه هاي عام امكان شخصي سازي ندارند.براي مثال ميز يك واژه عام است.

2- ثبت برند با علائم گمراه كننده

برندي كه مصرف كننده را نسبت به ماهيت، كيفيت يا مبداء جغرافيايي محصول گمراه مي‌كند يا فريب مي‌دهد قابل ثبت نمي باشد.

3- ثبت برند با علائمي كه خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه باشند

براي ثبت برند علامت ها و تصاويري كه استفاده مي شود نبايد خلاف موازين و هنجارهاي اخلاق حسنه و مذهبي باشند و يا پرچم و نشانه هايي از سلطنت و كشورهاي ديگر داشته باشد.همچنين طبق قانون 32 ثبت برند با وجود شرايط زير هم ثبت برند ممكن نمي باشد :
1 ـ نتواند كالاها و خدمات ارائه شده را از كالاها و خدمات ديگر متمايز سازد.
2 ـ خلاف شرع يا نظم عمومي يا اخلاق باشد.
3 ـ ايجاد گمراهي در مراكز تجاري و مبدا جغرافيايي.
4-علامت اختصاري پرچم و علامت نظامي و يا حروف و نشان رسمي يك كشور در برند باشد.
5-عين يا شبيه علامت قبلا ثبت شده باشد و يا برند معروفي باشد.
6-تاريخ تقاضاي ثبت برند با تقاضاي برند عين خودش هم زمان شود.

مدارك ثبت برند :

ثبت برند براي اشخاص حقيقي

اين نوع ثبت براي خود شخص مي باشد و بايد مدارك زير را ارائه دهند :
جوازثبت برند يا پروانه كسب
كپي شناسنامه و كارت ملي
تصوير علامت به ابعاد 6در6 به تعداد 12عدد
دربرگه اي جدا توضيحي درياره آن طرح و اثبات وجود آن در فرهنگ لغات
اگر برند انتخاب شده لاتين باشد نياز به كارت بازرگاني دارد

ثبت برند براي اشخاص حقوقي:

جواز كسب
مدارك شركت و روزنامه آگهي تاسيس آن
كپي شناسنامه و كارت ملي شخصي كه در شركت داراي حق امضا باشد
تصوير علامت به ابعاد 6در6 به تعداد 12عدد
دربرگه اي جدا توضيحي درباره آن طرح و اثبات وجود آن در فرهنگ لغات
اگر برند انتخاب شده لاتين باشد نياز به كارت بازرگاني دارد

حمايت ثبت برند به چه صورت است ؟

زماني كه يك علامت تجاري به ثبت مي رسد و صاحب آن علامت متوجه مي شود كه از عين يا مشابه علامتش استفاده مي شود مي تواند اعتراض كند در صورتي كه به مدت 30روز از درخواست آن شخص و ثبت آگهي آن گذشته باشد.صاحب برند اعتراض خود را به صورت كتبي بيان مي كند و تسليم اداره مالكيت صنعتي مي كند اين اعتراض به مدت 10 روز به صورت اخطاريه به شخص دوم ابلاغ مي شود كه اگر شخص دوم از درخواست خود انصراف دهد بايد انصراف خود را به صورت كتبي به اداره مالكيت صنعتي بدهد اما اگر انصراف ندهد صاحب برند بايد به دادگاه حقوقي مراجعه كند و در مدت زمان 60روز اعتراض دادگاه خود را به اداره مالكيت برده تا ثبت علامت تا صدور راي دادگاه متوقف شود كه در آخر هر دو نفر براي ابطال ثبت علامت تجاري به دادگاه مراجعه مي كنند.اما اگر صاحب علامت هيچ اقدامي براي اعتراض به سوء استفاده از علامتش نكند به راحتي ثبت مي شود.
اما با تمام اين تفاسير مي توان اجازه استفاده از برند را به شخص ثالث داد :

مداركي لازم براي ثبت برند شخص حقيقي :

- كپي شناسنامه و كارت ملي شخص مالك جديد
- اصل سند صلح
- اصل گواهي مصدق ثبت علامت

مداركي لازم براي ثبت برند براي شخص حقوقي:

روزنامه رسمي تأسيس
روزنامه رسمي آخرين تغييرات
كپي شناسنامه و كارت ملي اعضاي شركت
اصل سند صلح
اصل گواهي مصدق ثبت علامت
*اگر وكيل جهت انتقال علامت تجاري اقدام كند، بايد سند رسمي انتقال و وكالتنامه رسمي و پروانه مالكيت انحصاري ضميمه اظهارنامه انتقال مالكيت گردد

برند بين المللي چيست؟

ثبت برند بين المللي به دو شكل موافقتنامه هاي Tripsو مادريد انجام مي شود كه هريك داراي قوانين خاص خود مي باشند. با ثبت برند جهاني مي توانيد كالا و خدمات خود را جهاني سازيد البته اين جمله بدين معنا نيست كه برند شما در تمامي كشور هاي جهان به ثبت برسد بلكه اين يك اصطلاح است و شما با ثبت جهاني برند خود از حمايت هاي مربوطه آن برخوردار خواهيد شد.با ثبت جهاني برند در كنار برند ثبت شده مشخصه R مي آيد كه اين نماد هويت جهاني برند مي باشد كه دراري اعتبار 10ساله است و اگر شخص مايل به ادامه مالكيت خود باشد مجددا بايد تمديد كند در غير اين صورت هيچ حق مالكيتي نسبت به آن ديگر ندارد.در سطح بين الملل تمامي ثبت و تغييرات در علامت هاي تجاري به ثبت در روزنامه رسمي نيازي نداشته و بايد گفت كه ثبت بين الملل تمامي قوانين ثبتي كشورهارا شامل مي شود.
توافقنامه trip طبق قوانين تجارت جهاني WTO انجام مي شود.اين توافقنامه را بيش از 150كشور امضا كرده و عضو آن شده اند.ثبت برند در اين توافقنامه علامت تجاري را بدون هيچ واسطه اي در سوئيس به ثبت جهاني مي رساند.يعني براي ثبت برند در اين توافقنامه نيازي به ثبت در كشور مبدا نيست.لازم به ذكر است كه اين توافقنامه را ايران امضا نكرده و عضو آن نمي باشد.
توافقنامه مادريد به اين صورت است كه شرط ثبت برند به صورت بين المللي در مرحله اول ثبت در كشود مبدا مي باشد.براي عضويت در اين سيستم اشخاص بايد يك اظهارنامه بين المللي را به اداره مالكيت صنعتي تسليم كرده و كشورها ي مد نظر خود را از بين 85كشوري كه عضو مادريد هستند انتخاب و فعاليت خود را در در آن كشورها شروع كند تا مورد حمايت هاي لازم هم قرار گيرد.
شخص بايد تقاضانامه بين المللي خود را به يكي از اين 3زبان ترجمه كند : فرانسه،انگليسي و اسپانيولي و بدون پرداخت هيچ هزينه اي از حمايت و خدمات ثبت علائم تجاري خود در كشورهاي اين توافقنامه بهرمند شود.

مدارك موردنياز ثبت بين المللي برند در سيستم مادريد :

نامه درخواست ثبت بين المللي برند با درج اسامي كشورهاي مورد نظر
معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت براي اشخاص حقوقي و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري مقدور مي باشد
كپي شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت
روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت براي اشخاص حقوقي
ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي براي اشخاص حقيقي در صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري
اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط در پرونده يا ارائه كپي گواهي ثبت علامت تجاري
تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظر
برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي
رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي (پس ازدريافت معرفي نامه از اداره جهت مراجعه به بانك ملي - شعبه عباس آباد )

كشورهاي عضو سيستم ثبت بين المللي مادريد :

آنتيگوا و باربادو 19. جمهوري چك 37. ايران 55. ماداگاسكار 73. سان مارينو

آلباني 20. آلمان 38.ايسلند 56. مقدونيه 74. سائوتومه و پرينسپ

ارمنستان 21. دانمارك 39. ايتاليا 57. مغولستان 75. سوريه

بن اير 22. الجزيره 40. ژاپن 58. موزامبيك 76. سوازيلند

اتريش 23. استوني 41. كنيا 59. ناميبيا 77. تاجيكستان

استراليا 24. مصر 42. قرقيزستان 60 . نروژ 78. تركمنستان

آذربايجان 25. اتحاديه اروپا 43. كره جنوبي 61. عمان 79. تركيه
بوسني و هرزه گوين 26. اسپانيا 44. كره شمالي 62. لهستان 80.. اوكراين

بلغارستان 27. فنلاند 45. قزاقستان 63. پرتقال 81. . آمريكا

. بحرين 28. فرانسه 46. ليختن اشتاين 64. روماني 82 . اوزبكستان

. بوتان 29. انگلستان 47. ليبريا 65. صربستان 83.. ويتنام

. بوتسوان 30. گرجستان 48. لسوتو 66. روسيه 84.. زامبيا

. بنلوكس 31. غنا 49. ليتوني 67. سودان 85.. كوراكائو

. بلاروس 32. يونان 50 .لتوني 68 . سوئد 86. سينت مارتين

سوئيس 33. كرواسي 51 . موروكو 69. سنگاپور

. چين 34. مجارستان 52 .موناكو 70. اسلووني

. كوبا 35. ايرلند 53 . مولداوي 71. اسلوواكي

. قبرس 36. --- 54 . مونته نگرو 72. سييرالئون

 

جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد:

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۳:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

ايده هاي مختلف داريد!!!
آيا تا­كنون به فكر تجاري سازي ايده هاي خود بوده ايد؟
آيا به فكر كسب درآمد از ايده هاي خلاقانه خود بوده ايد؟
آيا طرح جديدي براي محصولات موجود در بازار داريد؟
آيا مي دانستيد اگر طرح جديدي براي محصولات توليدي خود ايجاد كرده ايد يا بسته بندي منحصر به فردي ابداع كرده ايد قبل از افشا بايد آنرا ثبت نمائيد؟
هر تغيير در شكل ظاهر يا نوع بسته بندي كه باعث زيبا شدن محصول توليدي و جذابيت محصولات شما  براي مصرف كننده شود بهتر است قبل از افشا ثبت شود تا جلو سوء استفاده رقباي خارجي و داخلي در بازارهاي هدف گرفته شود، با ثبت طرح صنعتي شما مي توانيد از واردات يك محصول كه تقليدي از طرح توليدي ثبت شده شما است جلوگيري كنيد.

طرح و ايده خود را انحصاري كنيد

در بازاري كه رقابت و نوآوري و كالاهاي جديد حرف اول را در كسب سهم بيشتر بازار مي زند، حفظ مالكيت ايده هاي جديد بسيار مهم است وقتي محصولي را توليد كرده ايد كه داراي نوآوري مي باشد و با كالاهاي موجود در بازار تفاوت و برتري محسوسي دارد مي توانيد از دولت درخواست حمايت و ثبت كنيد.با ثبت طرح صنعتي انحصار آن در اختيارتان قرار مي گيرد و هيچ كدام از رقبايتان مجاز به كپي برداري و توليد محصول شما نخواهند بود البته به شرطي كه اصول ثبتي در آن رعايت شده باشد كه موسسه حقوقي پارسه با كادري مجرب شما را در اين امر ياري ميدهد. در اين نوع ثبت مي توانيد شكل ظاهري محصول و كالاي طراحي شده و جديد خود را تحت انحصار خود قرار دهيد كه اين امر باعث رغبت بيشتر مشتريان، افزايش سهم بازار و موفقيت بيشتر مي شود.

طرح صنعتي چيست

مطابق ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي علائم تجاري مصوب 1386 "هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بعدي يا خطوط، رنگها و يا بدون آن به گونه اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصول از صنايع دستي را تغيير دهد طرح صنعتي است". در ضمن طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغييرشكل ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي شود.
طرح صنعتي ارزش يك محصول را افزايش مي هد. طرح صنعتي باعث مي شود يك محصول براي مشتريان جذاب باشد و ممكن است حتي علت منحصر به فرد فروش محصولات گردد. بنابراين كسب حمايت از طرح هاي صنعتي جزء راهبردهاي اصلي كسب و كار براي هر طراح يا توليد كننده باشد.

طرح هايي قابل ثبت است كه طبق قانون و مقررات مربوط تقاضا شود و شريط قانون را هم داشته باشد :
طرح بايد "جديد" باشد يك طرح در صورتي جديد محسوب خواهد شد كه عين آن قبل از تاريخ تسليم يا تقاضاي ثبت در دسترس عموم نباشد.
طرح بايد "اصيل"  باشد. يك طرح در صورتي اصيل محسوب مي شود كه بطور مستقل توسط طراح پديده آمده باشد و كپي يا تقليدي از طرح هاي موجود نباشد.

مدارك مورد نياز

ثبت طرح صنعتي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است بنابراين متقاضيان ثبت طرح صنعتي ابتدا بايستي فرم مخصوص مربوطه را تكميل و ارسال نمايند.
اظهارنامه طرح صنعتي بايد حاوي نكات زير باشد:
1- اسم، نشاني، كدپستي، شماره ملي، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر الزامي است؛
2- اسم، اقامتگاه و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها  در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛
3- اسم و اقامتگاه طراح در صورتي كه متقاضي همان طراح نباشد؛
4- ذكر كالا و طبقه‌اي كه متقاضي درخواست ثبت طرح براي آن را دارد؛
5- تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه طرح صنعتي در خارج، در صورت درخواست حق‌تقدم؛ مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود.
6- اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده به عنوان نمونه؛
7- اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب و نماي پرسپكتيو
شرايط و مشخصات فني تصاوير ارسالي
1- سايز تصاوير حداكثر A4 باشد
2- حتماً بصورت عمودي اسكن شود.
3- در تصوير ارسالي حتماً طرح بايد در يك زمينه ساده، به نحوي كه قابل رويت باشد قرار گيرد.
4- تصوير كالا لزوماً بصورت رنگي باشد و حداكثر حجم آن 500KB باشد.
5- تصوير مدارك ترجيحاً بصورت سياه و سفيد اسكن شده و حداكثر حجم آن 250KB باشد. (ترجيحاًپشت و روي كارت ملي و كپي صفحه اول شناسنامه در يك تصوير باشد.)
6- پسوند فايلهاي ارسالي jpg باشد.

قوانين حمايتي مربوط به طرح صنعتي

مدت اعتبار حمايت از طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود، بطور كلي حداكثر 15 سال حمايت مي گردد. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي‌شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد ايجاد و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.

مزاياي طرح صنعتي

1- مالك از حق استفاده انحصاري و جلوگيري از نسخه برداري غير مجاز يا تقليد توسط اشخاص ثالث برخوردار مي شود. اين امر از نظر تجاري كاري مهم است چون توانائي رقابت كسب و كار را بهبود مي بخشد و اغلب با خلق يك يا چند طرح جديد باعث افزايش درآمد مي­گردد.
2- ثبت طرح هاي صنعتي فعاليت صادقانه تجاري و رقابت عادلانه را تشويق مي كند ضمن اينكه به نوبه خود توليد طيف وسيعي از محصولات كه از نظر زيبائي شناختي جذاب هستند را ارتقاء خواهد داد.
3- ثبت يك طرح ارزشمند باعث بازگشت مطلوب سرمايه گذاري شده چرا كه مالك طرح باتوجه به اينكه اطمينان از انحصاري بودن محصول خود دارد در ارتقاع كيفيت آن دقت نموده و اين امر موجب شناخت محصول و اطمينان بازار و مشتريان شده و در نتيجه درآمد بيشتري را بوجود مي آورد.
4- طرح هاي صنعتي دارائي تجاري هستند كه مي توانند ارزش و پرستيژ يك شركت و محصولات آنرا افزايش دهد، هرچه موفقيت و عرضه يك طرح بيشتر باشد ارزش آن براي شركت بيشتر خواهد بود.
5- مالك طرح صنعتي ثبت شده مي تواند با واگذاري اجازه بهره برداري از يك طرح به ديگر براي مدت مشخص از امتيازات لازم بهره مند گردد. به عبارتي ديگر طراح با نگاه تجاري مي تواند به طور مستقيم يا غير مستقيم به بازار توليد و تنوع محصولات كمك كند.
6- ثبت يك طرح صنعتي به شركت ها اين فرصت را مي دهد كه ميزان موفقيت محصولاتشان را در بازار ارزيابي نموده و با اطمينان از بازگشت سرمايه و انحصاري بودن آن نسبت به توليد و عرضه آن اقدام نمايند.

شايد يك طراح در طراحي طرح موردنظر به جنبه هاي مختلف مانند باب ميل بازار ، انبار داري  ، تعمير و نگهداري ، حمل و نقل ، توليد سريع و كم هزينه  ... را در نظر داشته باشد اما آنچه را اين قانون  به تعبيري ديگر حقوق طرح صنعتي حمايت مي كند فقط  شكل و ظاهر آن  محصول آنهم از جنبه زيبايي شناسي  را شامل مي گردد در ساير خصوصيات ،بخصوص ويژگي فني يا عملكردي آن تحت حمايت اين قانون نمي باشد.
طرح صنعتي ارزش يك محصول را افزايش مي هد. طرح صنعتي باعث مي شود يك محصول براي مشتريان جذاب باشد و ممكن است حتي علت منحصر به فرد فروش محصولات گردد. بنابراين كسب حمايت از طرح هاي صنعتي جزء راهبردهاي اصلي كسب و كار براي هر طراح يا توليد كننده باشد.
با حمايت از يك طرح صنعتي از طريق ثبت آن در اداره مالكيت صنعتي مالك از حق استفاده انحصاري و جلوگيري از نسخه برداري غير مجاز يا تقليد توسط اشخاص ثالث برخوردار مي شود. اين امر از نظر تجاري كاري مهم است چون توانائي رقابت كسب و كار را بهبود مي بخشد و اغلب با خلق يك يا چند طرح جديد باعث افزايش درآمد  مي گردد . از طرفي ارزش و اعتبار برند در طراحي هاي آن بنگاه اقتصادي بستگي دارد .
در بسياري از كشورها از جمله ايران طبق ماده 52 قانون  ، طرح صنعتي بايد ثبت شود تا تحت حمايت قوانين مربوط به طرح صنعتي قرار گيرد. طبق ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري بهره برداري از هر طرح صنعتي ثبت شده توسط اشخاص غير مشروط به موافقت مالك است كه شامل ساخت ، فروش و وارد كردن اقلام حاوي طرح صنعتي ثبت شده مي باشد. مالك مي تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت او حقوق وي ناشي از ثبت را نقض كند در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
يكي از جنبه حقوق مالكيت صنعتي ، حقوق ثبت طرح هاي صنعتي مي باشد كه به شكل و ظاهر، تركيب خطوط و رنگ ها از نظر جذابيت كالا (محصول) توجه دارد.ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۶:۰۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران چيست؟
 
گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران گواه و تأييدي بررعايت اصول ايمني درمحيطهاي پيمانكاري هست . گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني تنها جهت شركتهاي پيمانكاري مورد نياز است اما گواهينامه HSE راهرشركتي باهرنوع زمينه فعاليتي ميتواند داشته باشد . مرجع صدور گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاران ، وزارت كار و امور اجتماعي ميباشد. بدين ترتيب نظربه تمهيدات و قوانين جديد وضع شده ، كارفرمايان بايست در مناقصات خود پيمانكاراني رامدنظر قرار دهند ياانتخاب كنندكه صلاحيت ايمني آنان توسط وزارت كار و امور اجتماعي ازطريق گواهينامه تاييدصلاحيت ايمني پيمانكار محرز شده باشد .

مدارك مربوط به اشخاص حقيقي

مدارك هويتي از قبيل صفحه اول شناسنامه (كپي برابر اصل)
كارت ملي (كپي برابر اصل)
كپي پيمان هاي در حال اجرا
آخرين ليست بيمه كاركنان (مربوط به پيمان هاي در حال اجرا)
كپي سند ملكي يا قولنامه و يا اجاره نامه دفتر مركزي
صلاحيت پيمانكاري از مراجع ذي صلاح(كپي برابر اصل)

مدارك مربوط به اشخاص حقوقي

صفحه اول شناسنامه مدير عامل واعضاي هيئت مديره (كپي برابر اصل)
كارت ملي مدير عامل و اعضاء هئيت مديره (كپي برابر اصل)
كپي سند ملكي يا قولنامه و يا اجاره نامه دفتر مركزي
روزنامه هاي آگهي تاسيس، آخرين تغييرات مربوط به آدرس(منطبق با بند3) و آخرين تغيرات مربوط به اعضا هيئت مديره  (كپي برابر اصل)
گواهي صلاحيت پيمانكاري از مراجع ذي صلاح (كپي برابر اصل)
كپي تمامي پيمان هاي در حال اجرا (تمامي صفحات ممهور به مهر شركت)
آخرين ليست بيمه كاركنان هر پيمان به انضمام ليست بيمه دفتر مركزيادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۵:۱۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
تغيير آدرس شركت يا موسسه يعني تغيير مكان شركت از هر نقطه اي به نقطه اي ديگر. آدرس هر شركت محلي است كه از نظر قانون به عنوان نشاني اصلي و معتبر جهت هرگونه ارسال ها در نظر گرفته و اعلام مي شود. از اينرو حتما در اسرع وقت مي بايست اين تغيير به مراجع قانوني اعلام گردد.ايجاد شعبه يا شعبات جديد نيز مانند تغيير آدرس داراي همان شرايط و مدارك مي باشد و همان مراحل طي خواهد شد. تغيير آدرس شركتها دلايل گوناگوني مي تواند داشته باشد مثلا تغيير مكان فيزيكي دفتر مركزي يك شركت و يا انتقال به شهر ديگر.
آيا پس از ثبت شركت امكان تغيير آدرس شركت وجود دارد؟
در جواب بايد گفت كه پس از ثبت شركت و در هر زمان مي توان نسبت به تغيير آدرس شركت اقدام نمود ، تغيير آدرس در تمامي شركتها و موسسات غير تجاري توسط سهامداران و يا شركاء طي صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده قابل انجاست.
چه زماني حتما بايد آدرس شركت موثق باشد و شركت مربوطه در آن مستقر باشد؟
به طور قانوني پس از ثبت شركت و از تاريخ ثبت شركت ۲ ماه زمان لازم است تا نسبت به تشكيل پرونده مالياتي و اخذ كد اقتصادي براي شركت اقدام گردد ، اخذ كد اقتصادي داراي شرايط و مدارك خاصي است كه به طور كامل در مطالب مخصوص به آن به آن پرداخته شده است ،اما يكي از مهم ترين مدارك مورد نياز يراي اين كار ارائه سند رسمي و يا اجاره نامه رسمي و كد رهگيري دار از آدرس شركت و به نام شركت مي باشد.
تغيير محل شركت سهامي خاص
معمولا توصيه مي‌شود در اساسنامه شركت آدرس دقيق شركت به عنوان اقامتگاه آن ذكر نشود به ذكر شهر محل اقامت اكتفا شود. چون در صورت ذكر آدرس دقيق شركت با جابه‌جا شدن محل شركت بايد اساسنامه اصلاح شود. به هر حال اگر شركت در طول حيات خود نياز به تغيير محل پيدا كرد مراحل و مدارك مورد نياز جهت تغيير شركت سهامي به شرح زير خواهد بود.
الف-تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و تنظيم صورت جلسه به امضاي هيات رئيسه رسيده باشد.
ب-رعايت تشريفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شركت. قابل ذكر است هر گاه اختيار تغيير محل شركت در اساسنامه به هيأت‌مديره شركت تفويض شده باشد، هيات مديره با تنظيم صورت جلسه نسبت به ثبت تغيير محل شركت اقدام مي‌كند. هرگاه تغيير محل شركت از يك شهرستان به شهرستان ديگر باشد، بايد پرونده شركت به شهرستان مربوطه با درخواست هيات مديره با تصويب و تنظيم صورت جلسه ارسال شود.بنابراين تاسيس شركت به تنهايي داراي تشريفات و مراتبي نيست بلكه شركت در طول حيات خود با برخي تغييرات روبه‌رو مي‌شود كه بايد براي انجام آن اقداماتي انجام شود.
تغيير آدرس شركت با مسئوليت محدود
جهت تغيير آدرس يك شركت با مسئوليت محدود در محدوده حوزه اي كه شركت در آن ثبت شده است، لازم است مراحل ذيل طي شود:
1. جهت تغيير آدرس شركت با مسئوليت محدود لازم است مجمع عمومي فوق‌العاده تنظيم شده و صورتجلسه‌‌اي مبني بر اين تغيير تنظيم شده و توسط همه شركاء شركت با ذكر ميزان سهم الشركه هر يك امضا گردد. (در صورتي كه اعضاي شركت بيشتر از ۱۲ نفر باشند مي‌بايست كليه اعضاي هيأت نظار نيز ذيل صورتجلسه تنظيم شده را امضاء كنند).
2. صورتجلسه تنظيمي مي‌بايست ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه مجمع به‌وسيله يكي از اعضاي شركت و يا وكيل رسمي شركت به همراه مدارك ذيل به اداره ثبت شركتها ارجاع گردد.
مدارك لازم:
1. كپي شناسنامه و كارت ملي همه اعضاي شركت (در صورتي كه شركت هيأت نظار داشته باشد، كپي مدارك كليه اعضاي هيأت نظارت)
2. كپي آگهي تأسيس و روزنامه رسمي تأسيس شركت
3. كپي روزنامه آخرين تغييرات شركت در صورتيكه شركت تغييراتي داشته باشد.
آيا تغيير آدرس فقط از طريق مجمع قابل انجام است؟
در اكثر شركتهاي سهامي خاص و شركتهاي مسئوليت محدود ،پس از بند ۳ اساسنامه تبصره اي قيد شده كه در آن اختيار تغيير محل شركت را به هيئت مديره نيز مي دهد ،اين تبصره به اين صورت است : هيئت مديره مي تواند به هركجا كه صلاح و مصلحت است آدرس شركت را تغيير دهد و شعباتي براي شركت تاسيس نمايد.
اما به غير از هيئت مديره مجمع عمومي نيز مي تواند محل شركت را تغيير دهد ،منظور از مجمع ، سهامداران و يا شركاء در شركت مي باشند كه با تشكيل صورتجلسه اي با نام مجمع عمومي فوق العاده نسبت به تغيير محل شركت اتخاذ تصميم مي نمايند.
مدارك مورد نياز جهت تغيير آدرس شركت
• كپي آگهي تاسيس
• كپي روزنامه رسمي
• كپي مدارك شناسايي همه ي اعضاء
• در صورت داشتن تغييرات كپي آگهي آخرين تغييرات
فرآيند و مراحل تغيير آدرس شركت
1. تكميل مدارك توسط موكل و تحويل به كارشناس
1. تحويل مدارك به وكلا
1. صدور صورتجلسه و تحويل به موكل جهت امضا
1. تحويل مدارك به اداره ثبت توسط وكلا
1. در صورت نقص در مرحله تاييد نهايي ايراد اعلام شده رفع و با هماهنگي با موكل نقص اصلاح شده درهمان روز تاييد مي گردد. ( ارسال اينترنتي يك نسخه از اطلاعات به كارشناسي )
1. تاييد نهايي و صدور آگهي تغييرات
1. تقريبا دو هفته پس از صدور آگهي صدور در روزنامه رسمي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۴:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
زماني كه تشكيل پرونده انجام شد و حوزه مالياتي تعيين گرديد و كد اقتصادي اخذ شد بر طبق قانون جديد دارايي نياز به ثبت نام در سايت TAX.ORG.IR مي باشد كه به اصطلاح به ان كد اقتصادي جديد گفته مي شود.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۳:۱۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

هر شركتي و هر زماني كه بخواهد ميتواند نسبت به انتخاب و تعيين هيئت مديره يا مدير عامل جديد اقدام نمايد كه اين موضوع ميتواند با توافق و يا بدون توافق كليه اعضاء باشد. كه در هر صورت تشريفات قانوني بايد رعايت و اجرا گردد
در صورت هرگونه تغيير در هيئت مديره ورود و يا خروج در هيئت مديره شركت بايد از طريق اداره ثبت آگهي رسمي دريافت شود و در روزنامه رسمي كشور درج شود .

براي توضيحات تخصصي بيشتر اينجا را كليك فرماييد

روش انجام :

1- تماس با موسسه پارسه و دريافت مشاوره رايگان
2- تنظيم صورتجلسه توسط واحد اجرايي موسسه پارسه
3- مهر و امضا شركاء و اعضا هيئت مديره
4- ارائه به موسسه پارسه جهت اقدام و انجام تصميم فوق
5- بعد از گذشت 10 روز مراجعه به موسسه پارسه و دريافت آگهي تصميمات گرفته شده درج شده در روزنامه رسمي و يا تماس با موسسه و ارسال توسط تحصيلدار موسسه

كارفرماي محترم جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد

دفتر مركزي ( سيدخندان ) : 22883230 - 021

شعبه ونك : 99-88205497 - 021ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۲:۳۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كارت بازرگاني، مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي بموجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به امر تجارت خارجي بپردازد. 
بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يك سال تا پنج سال به اختيار متقاضي مي‌باشد، تمديد اعتبار كارت بازرگاني با ارايه مدارك لازم براي مدت مذكور انجام مي‌گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي‌يابد

براي توضيحات تخصصي بيشتر اينجا را كليك فرماييد

روش انجام :

1- تماس با موسسه پارسه و دريافت مشاوره رايگان
2- عقد قرارداد با موسسه و دريافت تضامين لازم
3- تكميل فرم اطلاعاتي توسط وكلاي موسسه حقوقي پارسه
4- امضاي مدارك در خواستي توسط كارفرما
5- ارايه مدارك درخواست شده به موسسه حقوقي پارسه
6- پيگيري پرونده كارفرما تا حصول نتيجه كامل
7- هماهنگي موسسه با كار فرما و مراجعه شخص متقاضي به اتاق بازرگاني و دريافت كارت بازرگاني شخصي

كارفرماي محترم جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد

دفتر مركزي ( سيدخندان ) : 22883230 - 021

شعبه ونك : 99-88205497 - 021ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۶:۴۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كد اقتصادي به استناد مفاد ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب سال 1380 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظف به دريافت كد اقتصادي هستند لذا كليه توليد كنندگان و تجار جهت مراودات تجاري خود مي بايست داراي كد اقتصادي باشند. لزوم اخذ كد اقتصادي جهت اخذ كارت بازرگاني، افتتاح حساب بانكي، حضور در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و انعقاد قراردادهاي دولتي و صدور فاكتور ايجاد خواهد شد. ثبت شركت پارسه با داشتن متخصصين و مشاورين حقوقي, قبلا از هر گونه اقدام براي اخذ كد اقتصادي به متقاضيان عزيز مشاوره لازم را ارائه مينمايد.

 

ثبت شركت پارسه

تلفن: 02122883230ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۳۰:۰۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی