خريد و فروش و اخذ رتبه 2 ابنيه 3 تاسيسات

ثبت شركت پارسه با بيش از دو دهه تجربه اجرايي مفيد در زمينه اخذ رتبه, خريد رتبه مشاور, خريد رتبه پيمانكار, فروش رتبه, ارتقا رتبه پيمانكار, ارتقا رتبه مشاوران, گريد و انجام كليه امور شركتهاي پيمانكار و مشاور افتخار دارد ميزبان كليه مشتريان محترم بوده و خدمتي فراتر از انتظار كليه مشتريان به آنان ارائه نمايد بدينوسيله پاره اي از مزاياي اخذ رتبه توسط موسسه حقوقي پارسه نسبت به شركتهاي همكار ديگر به اطلاع مشتريان عزيز مي رساند اين شركت آمادگي خريد سهام شركتهاي شما را بصورت مستقيم و پس از دريافت كليه استعلامات دارد.

مزاياي موسسه حقوق پارسه نسبت به ساير شركتها :

1-حضور مستمر و دائمي در نيازمنديهاي روزنامه همشهري
2-خريد مستقيم و بدون واسطه سهام شركتهاي رتبه دار توسط شركت
3-فروش مستقيم و بدون واسطه سهام شركتهاي رتبه دار توسط شركت
4-عقد قرارداد توسط وكلاي پايه 1 شركت (واحد حقوقي)
5-ارائه استعلامات توسط شركت بصورت مكتوب و تاييد شد توسط ارگانها و سازمانها و ادارات مربوطه
6-چون شركت فروشنده مي باشد جوابگوي كليه مسائل بعدي شركتها نيز مي باشد و طوري خريد و فروش را انجام مي دهد كه شبهه اي براي آينده وجود نداشته باشد
7-متخصص در زمينه خريد و فروش سهام شركتهاي رتبه دار و اخذ و ارتقاء كليه رتبه هاي پيمانكاران و مشاوران
8-سهولت در خريد و ارائه وام خريد سهام شركتهاي رتبه دار
رتبه هاي موجود و مستقيم شركت:

1-رتبه 2 ابنيه 3 تاسيسات
2-رتبه 3 ابنيه 5راه
3-رتبه 3 ابنيه و 5 راه شهرستان
4-رتبه 3 آب 3 تاسيسات
5-رتبه 3 آب و 3 ابنيه
6-رتبه 4 تاسيسات 4 ابنيه
7-رتبه 4 ابنيه و 4 راه
8-رتبه 4 ابنيه و 4 آب
9- رتبه 5 تاسيسات و 5 نفت

( فروش بدون واسطه شركتهاي پيمانكاري رتبه دار )
با ما تماس بگيريد
۰۲۱۲۲۸۸۳۲۳۰
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۴:۵۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دستور العمل تشخيص صلاحيت و رتبه بندي، پيمانكاران كشاورزي، منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط (اشخاص حقوقي عضو سازمان)

1- اشخاص حقوق: شخص حقوقي عبارت است از شركت يا موسسه كه براي انجام خدمات پيمانكاري طبق قوانين و مقررات جاري كشور بصورت شركت يا موسسه به ثبت رسيده است .

2- رتبه : عددي است كه ميزان توان فني ،اجرايي و مديريتي اشخاص حقوقي عضو سازمان را نشان مي دهد .

3- پيمانكار حقوقي: پيمانكاري است كه پس از ثبت در اداره ثبت شركتها ومالكيتهاي صنعتي و يا در اداره ثبت اسناد و مالكيت با داشتن شرايت لازم گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاري دريافت مي كند .

ماده 3- شرايط عمومي تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (شركتها و موسسات )
– شركت يا موسسه در سازمان ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد .
– شركت يا موسسه واجد شرايط و امتيازات لازم براي تشخيص صلاحيت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط اين دستورالعمل باشد .
– نداشتن محدوديت يا ممنوعيت از انجام كارهاي پيماني
– عضويت در سازمان استان
– هيچكدام از شركاء يا مديران شركت يا موسسه داراي سهام يا عضويت در هيئت مديره شركتها و مهندسين مشاور عضو سازمان استان نباشد .

ماده 12- شاخص رتبه بندي اشخاص حقوقي(شركتها و موسسات)
1- رتبه يك – به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 7100 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
2- رتبه دو– به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 6100 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
3- رتبه سه – به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 4700 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
4- رتبه چهار- – به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 3400 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.

5- رتبه پنج- به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 2400 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
6- رتبه شش- به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 1300 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
7- رتبه هفت- به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 600 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
8- رتبه هشت– به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 400 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.

ماده 13 – ضوابط و نحوه محاسبه امتياز براي تعيين رتبه اشخاص حقوقي (شركتها يا موسسات )به شرح زبر مي باشد :
1- سابقه كار مفيد و مرتبط مدير عامل و اعضاي هيأت مديره موظف بر اساس جدول شماره 1
2- امتياز ميزان كارهاي انجام شده شركت يا موسسه(از سال 1376به بعد ) براسا
س جدول شماره 2 محاسبه ميگردد
3- امتياز سابقه كار پرسنل شاغل تمام وقت شركت يا موسسه براساس جدول شماره 1 محاسبه مي گردد .
4- امتياز مربوط امكانات و تجهيزات و ماشين آلات شركت حداكثر 500 امتياز (به ازاء هر ده ميليون ريال ارزش حال حاضر امكانات ،تجهيزات و ماشين آلات يك امتياز )به تشخيص كميته تشخيص صلاحيت ورتبه بندي استان .
5- امتياز وضع مالي يا نقدينگي براساس مابه التفاوت مثبت (نقدينگي و اسناد دريافتني) و (بدهي اسناد پرداختني) به ازاء هر يك ميليون ريال يك امتياز محاسبه مي گردد. (حداكثر امتياز وضع مالي 500 امتياز به تشخيص كميته مي باشد.)
تبصره : شركتها مي توانند تا حداكثر 25 درصد از امتيازات حدنصاب رتبه مربوطه را از محل امتيازات بندهاي 4 و 5 اين ماده تامين كنند.

ماده 16 – اشخاص حقوقي (شركتها يا موسسات ) پيمانكاران موظفند هر نوع تغيير در عوامل و شرايط واحد خود را بلافاصله به سازمان استان اعلام نمايند. چنانچه به تبع تغييرات اعلام شده در رتبه و صلاحيت شركت با موسسه مربوطه تغييري ايجاد شود سازمان استان مراتب را به شركت يا موسسه خدمات پيمانكاري اعلام مي نمايد در حالتي كه واحد مزبوركار در دست اجرا داشته باشد موظف است ظرف مدت سه ماه وضعيت صلاحيت و رتبه خود را با صلاحيت و رتبه اي كه با توجه به عوامل قبلي كسب نموده است منطبق نمايد .

تبصره – اعضايي كه در تعيين صلاحيت و رتبه شركت يا موسسه اي موثر هستند در صورت ترك قطعي آن شركت يا موسسه به مدت شش ماه نمي توانند بعنوان عضو موثر در ارزيابي رتبه و صلاحيت شركت يا موسسه ديگري بكار گرفته شوند .

ماده 22- اشخاص حقوقي (شركتها و موسسات ) پيمانكاران براي انجام خدمات به شرح زير رتبه بندي مي گردند .
1- امور زراعي
2- امور باغباني
3- امور جنگل
4- امور مرتع،آبخيزداري و بيابان زدايي
5- صنايع كشاورزي ،چوب و كاغذ و مكانيزاسيون
6- شيلات و آبزيان ،اجراي سايتهاي پرورش آبزيان
7- نگهداري و فرآوري ،درجه بندي وبسته بندي محصولات كشاورزي
8- بهسازي واصلاح اراضي
9- احداث وراهبري تأسيسات آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار
10- ايجاد پارك ،فضاي سبز ونگهداري آن
11- دامپروري
12- امور گياه پزشكي
13- خدمات آزمايشگاهي (خاكشناسي – گياه پزشكي )
14- آب وخاك و امور زير بنايي
15- محيط زيست طبيعي

تبصره 1- اشخاص حقوقي (شركتها وموسسات )پيمانكاران مي توانند با توجه به نيروي انساني متخصص شاغل تمام وقت در حداكثر 3 زمينه مرتبط رتبه بندي گردند .
تبصره 2- حداقل تعداد تخصصهاي لازم در هر زمينه 1 نفر كارشناس ذيفن مي باشد .

ماده 23- حداقل و حداكثر ريالي هر كار مناسب و تعداد كار براي هر رتبه اشخاص حقوقي توسط شوراي مركزي سالانه تعين خواهد شد.

ماده 24- كارها و عمليات اجرائي و خدماتي را كه مي توان به اشخاص حقوقي ارجاع نمود با استفاده از دو روش زير خواهد بود:
1- عمليات اجرائي
2- مديريت انجامك عمليات اجرائي

ماده 25- اشخاص حقوقي (شركتها وموسسات )كه در سه زمينه تعيين صلاحيت مي شوند براي هر زمينه از كار داراي مبالغ حداقل كار مناسب ،حداكثر كار مناسب و مبلغ ظرفيت آماده بكار و حداكثر تعداد مجاز كار جداگانه مربوط به 3 زمينه هستند .

ماده 26- اشخاص حقوقي پيمانكاران موظفند اطلاعات مربوط به كارهاي در دست اجرا، مقدار كار انجام شده و كار باقيمانده را طبق فرم تنظيمي كه به تصويب شوراي مركزي ميرسد سالانه به سازمان نظام مهندسي اعلام نمايند.

دستور العمل تشخيص صلاحيت و رتبه بندي، پيمانكاران كشاورزي، منابع طبيعي و
رشته هاي مرتبط (اشخاص حقيقي عضو سازمان)

پيمانكار حقيقي: فردي است كه با داشتن شرايط لازم ، گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاري دريافت مي كند .
ماده 2- شرايط عمومي تشخيص صلاحيت شخص حقيقي (كارشناس )
1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
2- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر (به تشخيص كميته تشخيص صلاحيت )
3- دارا بودن تحصيلات دانشگاهي (حداقل ليسانس ) دررشته كشاورزي ،منابع طبيعي ،محيط زيست يا رشته هاي مرتبط
4- عضويت در سازمان استان
5- نداشتن سابقه محروميت يا ممنوعيت از فعاليتهاي پيمانكاري
6- عدم اشتغال بكار در شركتها وموسسات مهندسين مشاور
7- درخواست متقاضي براي تشخيص صلاحيت ورتبه بندي پيمانكاران
8- عدم عضويت در هيئت مديره شركتها وموسسات مهندسين مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست م
تقاضي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران

ماده 8- به هر شخص حقيقي (كارشناس )مي توان حداكثر 2 كار با رعايت شرط حداكثر كار مناسب و ظرفيت اجرايي تعيين و مشخص شده براي هر طبقه ارجاع نمود .
تبصره 1- هر شخص حقيقي (كارشناس ) حداكثر در دو گرايش از گرايشهاي موضوع ماه 22 اين دستور العمل متناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي خود تشخيص صلاحيت ورتبه بندي ميگردد .
تبصره 2- هر شخص حقيقي (كارشناس )مجاز است در استاني كه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي شده است و يك استان ديگر فعاليت نمايد.

ماده 9- شاخص رتبه بندي شخص حقيقي (كارشناس)
1- كارشناس طبقه يك – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 1300امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد .

2- كارشناس طبقه دو – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 1000امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد .
3- كارشناس طبقه سه – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 750امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد .
4- كارشناس طبقه چهار – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 500امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد .

5- كارشناس طبقه پنج – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 300امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد.

ماده 10- ضوابط ونحوه محاسبه امتياز براي تعيين رتبه اشخاص حقيقي (كارشناس)
1- امتياز سابقه كار يا تجربه به شرح جدول شماره 1 محاسبه مي گردد .
تبصره : امتياز مذكور براساس گواهي كار مفيد و مرتبط با قراردادهاي انجام كار محاسبه مي گردد .
2- طي دوره هاي آموزشي (باز آموزي و نوآموزي ) بمدت 200ساعت حداكثر 40 امتياز (هر 5 ساعت يك امتياز ) با ارائه گواهي از مراجع قابل قبول سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي به تشخيص كميته تشخيص صلاحيت ورتبه بندي
3- آزمون ادواري سازمان حداكثر 100امتياز هر آزمون 20امتياز
4- همتياز وضع مالي يا نقدينگي براساس مابه التفاوت مثبت نقدينگي واسناد دريافتي و بدهي و اسناد پرداختي به ازائ هر يك ميليون ريال يك امتياز محاسبه مي گردد .
تبصره 1- نقدينگي واسناد دريافتي شامل (موجودي نقدي – موجودي حسابهاي بانكي – سپرده ها – وثايق نزد بانكها ،كارفرمايان يا اشخاص – مطالبات بابت صورت وضعيت ها – مطالبات پيش پرداختها – اوراق بهادار – موجوديهاي جنسي در انبار وكالاهاي بين راه ها – اعتبارات اسنادي افتتاح شده توسط بانكها – دارائيهاي ثابت بجز ذخائر استهلاك داراييها ) ميباشد .
تبصره 2- بدهي و اسناد پرداختي شامل : بدهي به اشخاص و كارفرمايان و بانكها –بدهي بابت پيش پرداختها (دريافتها ) بدهي بابت بيمه وماليات وساير تعهدات – اسناد پرداختي مي باشد .
تبصره 3- مابه التفاوت موارد تبصره 1 وتبصره 2 در صورت مثبت بودن شامل امتياز موضوع اين بند مي گردد
تبصره 4- ارائه گزارش غير واقع در خصوص موارد اشاره شده در اين بند قابل پيگيري در هيئت بدوي انتظامي استان مي باشد .
5- امتياز مربوط به سوابق تجربي اجراي پروژه : حجم مبالغ كارهاي انجام شده از ابتداي سال 1376 به بعد بر اساس ضوابط مندرج در جدول شماره 2 مي باشد .
تبصره– امتياز اين بند بر اساس رشته مورد تقاضا توسط كميته تشخيص صلاحيت و رتبه بندي استان محاسبه وتعيين مي گردد .
6- طي دوره آموزشي تخصصي براي اشخاص حقيقي (كارشناس )با سابقه كار كمتر از يك سال الزامي مي باشد
7- محاسبه ساير امتيازات بعد از كسب تجربه كاري بميزان 3 سال در طبقه قبلي براي طبقه بالاتر انجام مي پذيرد.

ماده 11- هر شخص حقيقي (كارشناس)براي تشخيص صلاحيت در طبقه اول بايد حداقل داراي 1 سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشد .
تبصره 1- شخص حقيقي (كارشناس )فاقد تجربه مذكور بايد در دوره آموزشي تخصصي شركت نمايد . گواهي دوره آموزشي مذكور بمنزله سابقه كار مفيد قابل ارائه مي باشد .

تبصره 2- گواهي قبولي در آزمون ادواري و دوره آموزش تخصصي توسط سازمان نظام مهندسي استان و با امضاء معاون آموزشي ،فني وپزوهشي سازمان استان صادر مي گردد .
تبصره 3– هر شخص حقيقي (كارشناس 9 در صورت عدم كسب امتياز قبولي در آزمون ادواري مي تواند در آزمون ادواري نوبت بعد شركت نمايد .
تبصره 4- آزمون ادواري سازمان طبق برنامه تنظيمي توسط معاونت آموزشي ،فني وپژوهشي سازمان برگزار ميگردد .
تبصره 5- امتياز قبولي آزمون ادواري 60 درصد امتيازات منظور شده هر آزمون مي باشد .

ماده 14- نحوه تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي اشخاص حقيقي (كارشناس)
متقاضي بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مربوطه {اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي (كارشناس )}حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد رعايت نمايد تكميل و به همراه مدارك زير به دبير جانه شوراي استان تسليم نمايد .
1- فتوكپي مدرك تحصيلي
2- گواهي سابقه كار
3- گواهي قبولي در آزمون ادواري
4- فيش بانكي مربوط به پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال
5- دو قطعه عكس 4×3
6- عناوين كارهاي اجرايي (مشخصات كار- مشخصات كار فرما- محل اجراي كار – مدت اجراي كار )
7- اسناد مثبته د رخصوص وضع مالي يا نقدينگي
8- گواهي طي دوره آموزش (در صورت شركت در دوره آموزشي )
9- ليست تجهيزات و ماشين آلات
تبصره 1- در صورت نياز كميته تشخيص صلاحيت و رتبه بندي موظف به استعلام مدارك ارائه شده از مراجع ذيربط مي باشد .
تبصره 2- در صورتي كه متقاضي مدارك را بصورت خلاف واقع ارائه نمايد با اعلام كميته تشخيص صلاحيت ورتبه بندي استان موضوع جهت پيگيري قانوني توسط سازمان استان به هيات بدوي انتظامي استان ارجاع مي گردد.

ماده 17- اشخاص حقيقي (كارشناس ) و حقوقي (شركتها وموسسات ) خدمات پيمانكاران موظفند مفاد اين دستورالعمل و بخشنامه هايي كه در چهار چوب اين دستور العمل توسط سازمان مركزي صادر مي گردد رعايت نمايد .
تبصره – موارد تخلف از مفاد اين ماده و مواردي از طرف سازمان مركزي اعلام ميشود ،توسط سازمان استان براي رسيدگي به هيات بدوي انتظامي استان ارجاع مي گردد .
ماده 21– شخص حقيقي (كارشناس ) خدمات پيمانكاران با توجه به رشته تحصيلي در گرايشهاي موضوع ماده 22 اين دستورالعمل براي انجام مجموعه خدمات به شرح زير رتبه بندي مي گردد .
1- اجراي طرحها و پروژه ها 2- نقشه برداري و مميزي

با ما تماس بگيريد : ۰۲۱۲۲۸۸۳۲۳۰ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۱ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۲:۵۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

طرحهاي سرمايه گذاري، طي سالهاي اخير، سرمايه و ديگر منابع ملي را به طور روزافزوني به خود تخصيص داده اند. نياز به بهره برداري سريعتر از طرحها، به وجود آوردن امكان به كارگيري از دانش و تجربه اجرايي پيمانكاران و فن آوري هاي نوين، موجب شده است كه نياز به استفاده از روشهاي اجراي ديگري به غير از روش اجراي متعارف طرحها، احساس شود. در روش اجراي متعارف،مهندس مشاور، طراحي تفصيلي طرح يا پروژه را انجام داده و براساس آن، اسناد مناقصه براي طرح، تهيه شده و پيمانكاران تنها براي اجراي طرح، بر اساس طراحي تفصيلي ياد شده، مشخصات فني، و مقادير مشخص كار، در مناقصه شركت مي كنند.

روش طرح و ساخت، يكي از رو شهاي اجرايي ديگر يا غير متعارف است. روش طرح و ساخت، خود به زير روشهاي ديگري تقسيم مي شود. در روش هاي طرح و ساخت، مسئوليت طراحي و اجراي طرح در چارچوب خواسته هاي كارفرما و ضوابط مقرر، با يك پيمان،به پيمانكار واگذار مي شود.روش اجراي طرح و ساخت، در دورانهاي قديم نيز وجود داشته است. در برخي دورانها، اين روش تنها روش يا مهمترين روش در كه معماري با تجربه بوده، مسئوليت (Master Builder) دسترس براي اجراي طرحها بوده است. در قرون وسطي، سازنده اصلي طراحي و اجرا را به عهده داشته است. ساختمانهاي با شكوه و بزرگ، مثل كليساها، كاخها و مسجدها، در قديم به اين روش ساخته مي شدند.

با پيشرفت روشهاي محاسبه، طراحي و اجرا، و به كارگرفته شدن تاسيسات مختلف در ساختمانها، مهندسي به تدريج از معماري كه رويكردي زيباشناسانه و فلسفي داشت، جدا شد و معماري، مهندسي و ساخت، به صورت تخصص هاي جداگان هاي تكامل پيدا كردند و قوانين و مقررات در كشورها از جمله در كشور ما، جدا شدن طراحي و ساخت را الزامي كردند. طراح و سازنده هر يك، مسئوليت هاي جداگانه اي يافتند و به اين ترتيب، روش متعارف به عنوان روش اجراي اصلي پديدار شد.

از سالهاي دهه 70 ، در آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي، بخش خصوصي، براي برخي از طرحهاي خود، رو شهاي اجراي ديگري را كه هر يك مزايايي داشت، برگزيدند و با شناخته شدن مزاياي آن روشها، به تدريج قوانين ناظر بر كارهاي دولتي نيز، براي به كارگيري روشهاي غيرمتعارف، انعطاف يافته و كارفرمايان دولتي نيز اجازه يافتند كه روشهاي اجراي غير متعارف را در چارچوب محدوديت هايي به كار گيرند.با وجود آن كه هنوز بيشتر كارهاي دولتي و بخش خصوصي در كشورهاي توسعه يافته، به روش متعارف انجام مي شود، اما به كارگيري روشهاي غير متعارف، به ويژه روش طرح و ساخت،گسترش يافته و اين روشها به تدريج سهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهند.

بايد توجه داشت كه به كارگيري روش اجراي طرح و ساخت، با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف و مساعد بودن شرايط و رعايت صرفه و صلاح دولت، انجام شود. از ويژگي هاي عمده اين روش اجرا، نياز به كوتاه كردن زمان، و انتقال برخي ريسكها و مسئوليتها از دستگاه اجرايي به پيمانكار (كه ممكن است مستلزم هزينه بيشتري براي كارفرما گردد) ، و قطعيت دادن به تاريخ تكميل طرح و مبلغ پيمان است. به كارگيري اين روش، پيش نيازهايي دارد كه از جمله آنها، توانايي دستگاه اجرايي در تعريف دقيق و كامل پروژه (كم بودن ناشناخته هاي طبيعي يا قطعي بودن گستره يا اجزاي طرح)، قطعي بودن تامين اعتبارمورد نياز، اطمينان به وجود پيمانكاران توانمند وقابل اطمينان، و توانمندي مديريت دستگاه اجرايي، در اجراي اين نوع از روش اجراست.شماري از دستورالعمل هاي اين مجموعه، از نوع گروه سوم است. علت اين امر، تنوع طرحهاست و بنابراين، نم يتوان ضابط هاي عمومي براي آنها تعيين كرد. از اين رو، سعي شده است تا محدوديتي براي بهره گيري از متون كاملتر احتمالي، براي عوامل دست اندر كار، ايجاد نشود.

براي تكميل مجموعه ضوابط طرح و ساخت، به ويژه در رشته هاي مختلف، دستورالعمل هاي ديگري نيز مورد نياز است كه با گسترش به كارگيري اين روش اجرا در كشور و كسب تجربههاي اجرايي، نسبت به تهيه آنها اقدام خواهد شد .

در طرحهاي صنعتي، با تشخيص دستگاه اجرايي، از ضوابط اجرايي روش طرح و ساخت، در پروژههاي صنعتي استفاده ميشود.اميد است، مديران و مجريان طرحها، كارشناسان عالي رتبه كشور، و هم چنين متخصصان فني و اجرايي در بخشهاي دولتي و غير دولتي، به ويژه پيمانكاران طرح و ساخت، پس از به كارگيري اين ضوابط، نظرهاي اصلاحي و تكميلي خود رابه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارند، تا براي اصلاح يا تكميل اين ضوابط، در آينده به كار گرفته شود .

به استناد ماده ۱۵ آيين نامه اخذ رتبه شركتهاي طرح و ساخت يا EPC حداكثر تعدادكار مجاز در دست اجراي دارندگان گواهي صلاحيت به صورت هم زمان دو كار مي باشد و ظرفيت ريالي براي متقاضياني كه بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران و يا پيمانكاران در پايه ۱ رتبه بندي شده اند حداقل ۱۰۰۰ و قابل افزايش تا ۵۰۰۰ ميليارد ريال و براي متقاضياني كه بر اساس آيين نامه هاي مذكور در پايه ۲ رتبه بندي شده اند حداقل ۵۰۰ و قابل افزايش تا ۲۵۰۰ ميليارد ريال مي باشد.در پروژه هايي كه پيمانكار طرح و ساخت به اندازه كافي وجود نداشته باشد با ارايه دلايل توجيهي از سوي دستگاه اجرايي و تاييد كارگروه تاييد صلاحيت ظرفيت حداكثر تعدادكارهمزمان قابل افزايش است.منظور از كار در دست اجرا، قراردادهاي منعقد شده اي است كه كارفرما به طرف قرارداد پيش پرداخت داده و يا گشايش اعتبار، فعال شده باشد.كارهاي داراي پيشرفت فيزيكي ۹۰ درصد بعنوان كاردردست اجرا محسوب نمي شود.كارها يا اقلامي كه بصورت خدمات بازپرداختي توسط كارفرما درقرارداد منظور مي شود .قيمت آنها جزء مبلغ قرارداد محسوب نمي گردد.حداكثر ظرفيت شركتهايي كه با توجه به اجراي دو پروژه طرح و ساخت بدون معرفي شركت همكار موفق به اخذ صلاحيت مي شوند توسط كارگروه تأييد صلاحيت و با در نظر گرفتن كارهاي انجام شده تعيين مي گردد در هر حال نبايد از حداكثر ظرفيت تعيين شده تجاوز نمايد.
براي ارجاع كار پروژه هاي بيش از ۵۰۰۰ ميليارد ريال و پروژه مجتمع هاي پالايشگاه هاي نفت و گاز و پتروشيمي طرح موضوع در كارگروه تأييد صلاحيت الزامي است. در ضمن كارگروه تاييد صلاحيت شركتهاي EPC مي تواند در صورت لزوم پيشنهادات خود را براي اصلاحات بعدي جداول به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارايه نمايند تا در صورت تاييد نسبت به اعمال آن اقدام و به رشته هاي موجود اضافه گردد.

تقسيم بندي تخصصها و رشته هاي كاري پيمانكاران طرح و ساخت به شرح زير است :

الف) رشته EPC ساختمان ، شامل تخصصهاي :

ساختمانهاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني.
ساختمانهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي .
معماري داخلي.
نوسازي و احياي بافت هاي فرسوده شهري.
مقاوم سازي و پدافند غيرعامل ساختمانهاي موجود .
ب) رشته EPC آب ، شامل تخصص هاي :

سدسازي و سازه هاي آبي .
شبكه هاي آبياري و زهكشي.
تاسيسات آب و فاضلاب.
حفاظت و مهندسي رودخانه.
تونل و ساز ههاي زيرزميني .
مقاوم سازي .
پ) رشته EPC راه و ترابري، شامل تخصصهاي :

راه سازي.
پل و تونل سازي .
حمل و نقل ريلي .
فرودگاه سازي.
بندرسازي.
مقاوم سازي .
ت) رشته EPC كشاورزي شامل تخصصهاي :

كشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري.
شيلات و آبزيان.
فضاي سبز.
آبياري تحت فشار .
ث) رشته EPC آثار تاريخي و فرهنگي شامل تخصصهاي:

پژوهشهاي فرهنگي و تاريخي .
مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي.
معرفي.
مقاوم سازي .
براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مشاوره جهت اخذ رتبه شركت ، با همكاران ما با شماره هاي 22883230-021 تماس بگيريد.ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۱ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۲:۲۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
پس از ثبت شركت ممكن است به دلايلي كه در اين مقاله سعي بر توضيح آن داريم، مجبور به تغييرات شويم كه اين تغييرات بايد ثبت گردد.

دلايل تغييرات در شركت ممكن است براي نقل يا انتقال سهام شركت باشد كه البته در شركت هاي سهامي اين كار صورت مي پذيرد. ممكن است يك سهامدار از شركت خارج شود و سهام خود را به ديگر اعضاي شركت بدهد يا به شخص جديدي خارج از شركت واگذار كند و يا سهام خود را بين چندين سهامدار تقسيم كند از عواملي كه باعث ثبت تغييرات در شركت مي شود انحلال شركت است. هر شركتي بسته به نوع اش داراي مراحل و مداركي براي انحلال مي باشد.

پس از ثبت شركت ممكن است اعضاي شركت تغيير كنند يعني يا به تعداشان اضافه شود يا كم شود يا اعضاي جديدي وارد شوند.

در برخي مواقع بعد از ثبت شركت لازم مي شود موضوع شركت تغيير داده شود كه در بعضي موارد بايد براي اين تغيير مجوز هاي لازم را از قبل بگيريد.

ثبت تغيير آدرس شركت يكي از متداول ترين تغييرات شركت مي باشد. كافيست فرمهاي لازم كه مشاوران شما در پارسه ثبت در اختيارتان قرار مي دهند را پر كرد و به همراه مدارك زير به مشاورتان تحويل دهيد:

  • كپي آگهي تاسيس
  • كپي روزنامه رسمي
  • كپي مدارك شناسايي همه اعضا
  • كپي آخرين تغييرات شركت( اگر قبلا تغييرات داشته شركت)

يكي ديگر از فوامل تغييرات شركت افزايش سرمايه است كه به صورت افزايش تعداد سهام يا افزايش مبلغ اسمي سرمايه ثبت شده انجام مي شود. اغلب به خاطر احتياج به نقدينگي براي شروع فعاليت جديد يا توسعه فعاليت هاي قبلي اين امر صورت  مي پذيرد.

ثبت تغيير نام شركت هم جزو همين موارد تنظيم صورتجلسه مي باشد. براي ثبت تغييرات شركت خود كافيست با مشاوران تماس بگيريد.

 

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۹:۳۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دفاتر پلمپ
كليه شركتها و اشخاص حقيقي (حقيقي و حقوقي) براي نگهداري و اظهار هزينه ها و درآمدهاي روزانه –هفتگي وماهانه نيازمند به دفاتر رسمي براي وارد كردن حسابهاي خود به اين دفاتر هستند و دفاتر پلمپ به صورت دفتر پلمپ كل و دفتر پلمپ روزنامه كه در قطعات ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ برگي مي باشد.
دفتر روزنامه چيست؟
دفتر روزنامه دفتري است كه در آن ريز هزينه ها و سود و زيان به صورت روزانه وارد خواهد شد.
همچنين دفتر روزنامه دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر روزنامه بر حسب سرفصل يا كد گذاري حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود. (كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود)
دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) :دفتري است كه حداقل داراي ستون هايي براي درج تاريخ،شرح معاملات ،درآمد ،هزينه و دارايي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد.
دفتر كل چيست؟
دفتر كل دفتري است كه درآن ريز هزينه ها ي دفتر روزنامه به صورت هفتگي درآن وارد مي شود دفاتر روزنامه و كل به صورت ساليانه در سال جاري آن سال و سال بعد اخذ مي شوند كه در سال مالي هر شركت اين دفاتر تكميل مي شود.
دفاتر پلمپ (دفتر پلمپ) چيست؟
هر ساله اداره دارايي و ماليات براي بررسي وضعيت حسابها و اخذ ماليات به اين دفاتر (دفاتر پلمپ كل و روزنامه) استفاده مي كند.
اين دفاتر به اين دليل به دفاتر پلمپ معروف هستند زيرا كليه صفحات اين دفاتر در اداره ماليات و ثبت شركت ها پلمپ مي شوند كه اين نشان دهنده اهميت اين دفاتر مي باشند.
بر اساس ماده ۶ قانون تجارت (دفتر روزنامه؛كل،دفتر دارائي) اشخاص حقوقي و حقيقي موظف به دريافت دفاتر تجارتي مي باشند.
دفاتر قانوني مورد نياز سازمان امور مالياتي عبارتست از كليه دفاتر روزنامه و كل و دفترمشاغل (درآمد و هزينه ) كه قبل از هرگونه عمليات حسابداري در آنها ، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادي و دارائي ذيربط امضاء و پلمپ مي گردد.
مو͛ديان مالياتي مكلفند براي هر سال مالي،فقط از دفاتر امضاء،پلمپ و ثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند مگر اينكه در اثناء سال تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه در اينصورت مجازهستند دفاتر جديد امضاء ، پلمپ وثبت نمايند.
تبصره: دريافت دفاتر قانوني و دفاتر مالي و ثبت عمليات مالي در مورد اشخاص حقوقي جديد التا͛سيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.
كليه امور مربوط به پلمپ دفاتر بصورت ويژه (vip) توسط ثبت پارسه انجام مي شود.

 

جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد:

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۸:۴۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

محمد حسن بهادر با اشاره به اينكه از ابتداي راه اندازي سامانه جامع ثبت شركت ها در مازندران در سال 92 تا پايان مهرماه سالجاري تعداد 4هزار و501 شركت تجاري و مؤسسه غير تجاري در اين استان به ثبت رسيده است، گفت: از اين تعداد، يك هزار و555 شركت تجاري و موسسه غيرتجاري مربوط به 7 ماهه ابتداي سالجاري است.

وي با اشاره به اينكه شركت هاي ثبت شده در 7 ماهه ابتدايي سالجاري تعداد 408شركت با مسؤليت محدود، 597 شركت سهامي، 117 شركت تعاوني و 3شركت تضامني بودند، گفت: همچنين تعداد مؤسسات غيرتجاري ثبت شده در اين بازه زماني را 430مؤسسه عنوان كرد.

بهادر با اشاره به محاسن سامانه جامع ثبت شركت ها مانند تسريع در ثبت تأسيس و تغييرات، شفافيت، حذف اوراق فيزيكي و در مجموع جلوگيري از اتلاف هزينه و وقت مراجعين، تمامي اين فرايندها را حاصل برنامه ها و سياست هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جهت تسريع و تسهيل و نيز حفظ و حراست از حقوق مردم برشمرد.

مديركل ثبت اسناد و املاك استان با اشاره به ثبت الكترونيكي شركت و مؤسسات غيرتجاري در مازندران گفت: مكانيزه كردن ثبت شركت ها همچنين باعث رونق فضاي كسب و كار مي شود و يكي از ديگر اهداف الكترونيكي كردن فرآيند ثبت شركت ها، كاهش مراجعات حضوري و سرعت عمل و دقت در انجام اين فرايند است كه به نوبه خود تسهيل در امر سرمايه گذاري را سبب مي شود.

بهادر اظهار كرد: در صورتي كه مدارك لازم جهت ثبت شركت يا مؤسسه توسط متقاضيان بصورت كامل ارائه گردد، ثبت شركت و مؤسسه در اسرع وقت و كوتاهترين زمان ممكن انجام پذير است كه اين امر را در راستاي مكانيزه كردن انجام امور ثبتي و پاسخگويي الكترونيكي به مراجعين است.

وي گفت: تا كنون بيش از 63هزار شركت تا كنون در اداره ثبت شركت هاي استان مازندران به ثبت رسيده است.ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۳:۰۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

براي تشريح استعلام و چگونگي شماره ثبت شركتها لازم است ابتدا به طور خلاصه معنا و مفهوم شماره ثبت شركت را بيان نماييم، منظور از شماره ثبت شركت شماره اي چند رقمي است كه يكي از پارامترها براي شناسايي هويت شركت مي باشد ، براي تفهيم بيشتر پارامترهاي شناسايي يك شركت مي توان آنها را با يك شخص حقيقي مقايسه نمود، شماره ثبت شركت همانند شماره شناسنامه شخص حقيقي مي باشد هم چنين ساير شناسه هاي يك شركت در ادامه با شخص حقيقي مقايسه مي گردد.

شناسه ملي شركت ثبت شده:

شناسه ملي يك شركت عددي 11 رقمي است كه ثابت و بدون تغيير است و از ابتداي ثبت تا زماني كه شركت وجود دارد، ثابت و بدون تغيير مي باشد، بايد گفت شناسه ملي مهم ترين مورد در شناسايي و استعلام وجود يا عدم وجود يك شركت مي باشد.

نام شركت :

نام كامل يك شركت همانند نام كوچك يك شخص حقيقي مي باشد.(در حال حاضر نام شركتها براي به ثبت رسيدن حداقل بايد متشكل از 3 سيلاب باشند )

نوع شركت ثبتي:

انواع شركتها را مي توان با نام فاميلي اشخاص حقيقي مقايسه نمود ،يك شركت مي تواند از نوع شركت با مسئوليت محدود، سهامي خاص ،تعاوني ،تضامني ،مختلط ،مختلط سهامي ،مختلط غيرسهامي و يا موسسه غيرتجاري باشد.

تاريخ تاسيس شركت:

تاريخ تاسيس يك شركت با تاريخ تولد يك شخص حقيقي مشابه و قابل مقايسه مي باشد.

تاريخ ثبت شركت:

تاريخ ثبت نيز همانند تاريخ صدور در شناسنامه اشخاص حقيقي مي باشد.

واحد ثبتي :

منظور از واحد ثبتي ،اداره ثبت شركتهايي است كه شركت در آن به ثبت رسيده است و همانند محل صدور شخص حقيقي مي باشد.
در بالا تعدادي از شناسه هاي لازم براي شناسايي و استعلام شركتها بيان گرديد ، براي اشخاص حقيقي شناسنامه ، كارت ملي و براي اشخاص حقوقي برگه اي كه از سامانه استعلام اشخاص حقوقي صادر مي گردد نشان دهنده مشخصات كلي اشخاص مي باشد.
در حال حاضر تنها ترين منبع قابل استناد براي همه اشخاص ، ارگانها ، سازمانهاي دولتي و خصوصي سامانه استعلام اشخاص حقوقي كشور مي باشد و تنها شركتهايي معتبر مي باشند كه نام آنها در اين سامانه موجود باشد ،در اين سامانه داشتن يكي از 3 مورد :1- نام شركت 2- شماره ثبت شركت 3- شناسه ملي شركت براي استعلام شركت مورد نياز و ضروري است ،با داشتن يكي از اين 3 مورد مي توان در صورت وجود داشتن آن شركت اطلاعات كلي كه در ابتدا توضيح داده شد را بدست آورد و به بيان بهتر مي توان شناسنامه شركت را مطالعه نمود.
براي گرفتن هرگونه استعلام از اداره ثبت شركتها فقط و فقط مي توان به سامانه اينترنتي اين اداره مراجعه نمود، زيرا از پاسخ به هرگونه مراجعه حضوري به اين اداره خودداري مي گردد، تمامي سوالات متداول در زمينه ثبت شركتها و موسسات در سايت اداره ثبت اسناد و املاك كل كشور به آدرس www.ssaa.ir تشريح گرديده هم چنين براي ثبت اينترنتي شركت و يا صورتجلسه تغييرات شركت خود مي بايست به سامانه ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مراجعه نماييد كه آدرس اين سامانه نيز http://irsherkat.ssaa.ir/ مي باشد،در اين سامانه علاوه بر ثبت شركتها و موسسات و ثبت صورتجلسات تغييرات مي توان به پيگيري درخواست هاي قبلي با وارد كردن كد پيگيري اقدام نمود،هم چنين گزينه انصراف از درخواست براي انصراف از صورتجلسات پذيرش نهايي شده نيز در اين سامانه وجود دارد .
در صورتي كه از يك شركت علاوه بر اطلاعاتي كه در ابتداي مقاله بيان شد اطلاعات بيشتري از جمله ميزان سرمايه شركت،نام اعضاي هيئت مديره و سهامداران و... را نياز داريد مي توانيد از سايت روزنامه رسمي كمك بگيريد،در اين سايت به آدرس www.rrkk.ir مي بايست به قسمت آگهي هاي قانوني كه در ستون سمت راست قرار دارد مراجعه كرد و نام شركت و يا شناسه ملي و يا شماره ثبت شركت را وارد نمود تا روزنامه هاي رسمي تاسيس و در صورت وجود تغييرات شركت قابل مشاهده گردد،با استفاده از اين روزنامه هاي رسمي شركت مي توان اطلاعات زيادي از شركت مورد نظر استعلام نمود.
براي استعلام شماره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري در هر جاي ايران مي توانيد با كارشناسان مشاور موسسه ثبت شركت پارسه تماس حاصل فرماييد تا در كمترين زمان ممكن اطلاعات مورد نياز شما از تمامي شركتها و موسسات ثبت شده در ايران را در اختيار شما قرار دهند.

 

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۲:۲۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اين مطلب كه راجع به ثبت شركت هاي تجاري است؛ ‌ابتدا به معرفي مختصري از شركت‌هاي تجاري هشت‌ گانه (سهامي عام‌، سهامي خاص، با مسئوليت محدود، تضامني، مختلط غيرسهامي، مختلط سهامي، نسبي و تعاوني) پرداخته، سپس مدارك مورد نياز جهت ثبت هر شركت را نام برده و بعد از آن رويه‌ي عملي مراحل ثبت شركت را به طوركلي توضيح خواهيم داد.
1- تعريف شركت سهامي عام‌
شركت سهامي‌عام، شركتي است بازرگاني (‌ولو اينكه موضوع عمليات آن، امور بازرگاني نباشد) كه سرمايه‌‌ي آن به سهام، تقسيم‌شده كه بخشي از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين‌ مي‌شود. در شركت سهامي‌عام، تعداد سهام‌داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و مسئوليت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. در اين شركت، عبارت «شركت سهامي عام» بايد قبل از نام شركت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شركت در كليه‌ي اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي عام:

الف ) ‌مدارك لازم جهت كسب اجازه‌ي پذيره‌نويسي شركت سهامي‌عام در حال تأسيس، از مرجع ثبت شركت‌ها:
1) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ي شركت سهامي‌عام
2) دونسخه طرح اساسنامه‌ي شركت سهامي‌عام
3) دو نسخه طرح اعلاميه‌ي پذيره‌نويسي
4) گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل 35%‌ سرمايه، تعهد توسط مؤسسين
5) فتوكپي شناسنامه‌ي مؤسسين

ب ) مدارك لازم جهت تأسيس شركت:
1) دو نسخه اظهارنامه
2) دو نسخه اساسنامه
3) دو نسخه صورت جلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين
4) دو نسخه صورت جلسه‌ي هيأت مديره (‌تعداد مديران، حداقل پنج نفر مي باشد.)
5) آگهي دعوت مجمع مؤسسين در روزنامه‌ي تعيين شده
6) فتوكپي شناسنامه‌ي مديران (‌در مورد اشخاص حقوقي، ارائه‌ي برگ نمايندگي، الزامي است)
7) گواهي بانك مبني بر واريز 35% سرمايه‌ي شركت
8) ارائه‌ي مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

2- تعريف شركت سهامي خاص
شركت سهامي خاص شركتي است بازرگاني (ولو اينكه موضوع عمليات آن،‌ امور بازرگاني نباشد) كه تمام سرمايه‌ي آن منحصراً توسط مؤسسين،تأمين‌گرديده و سرمايه‌ي آن به سهام، تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و عنوان «‌شركت سهامي خاص»‌ بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت، به طور روشن و خوانا قيد شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص:
1) دو برگ اظهارنامه‌ي تكميل شده‌ي شركت سهامي خاص و امضا ذيل اظهارنامه توسط كليه‌ي سهام داران
2) دو جلد اساسنامه‌ي شركت سهامي خاص و امضا ذيل تمام صفحات آن توسط كليه‌ي سهام‌داران
3) دو نسخه صورت جلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين كه به امضاي سهام‌داران و بازرسين رسيده باشد
4) دو نسخه صورت جلسه‌ي هيأت مديره كه به امضاي مديران منتخب مجمع، رسيده باشد
5) فتوكپي شناسنامه‌ي كليه‌ي سهام‌داران و بازرسين ( برابر اصل در دادگستري‌)
6) ارائه‌ي گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه‌ي شركت از بانكي كه حساب شركت در حالِ تأسيس در آنجا باز شده است تذكر: درصورتي كه مقداري از سرمايه‌ي شركت، آورده‌ي غيرنقدي باشد ( اموال منقول و غيرمنقول ) ارائه‌ي تقويم نامه‌ي كارشناس رسمي دادگستري، الزامي است و در صورتي كه اموال غيرمنقول، جزء سرمايه‌ي شركت قرار داده شود؛ ارائه‌ي اصل سند مالكيت، ضروري است
7) ارائه‌ي مجوز در صورت نياز، بنا به اعلام كارشناس اداره‌ي ثبت شركت‌ها.

مراحل ثبت شركت

3- تعريف شركت با مسئوليت محدود
شركت با مسئوليت محدود، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد؛ فقط به ميزان سرمايه‌ي خود مسئول قروض و تعهدات شركت است.در نام شركت بايد عبارت ‹‹‌با مسئوليت محدود›› ‌قيد شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت با مسئوليت محدود:
1) دوبرگ تقاضانامه‌ي ثبت شركت‌ها با مسئوليت محدود
2) دوبرگ شركت نامه
3) دو نسخه از اساسنامه
4) دو نسخه صورت‌جلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين و هيأت مديره
5) فتوكپي شناسنامه‌ي شركا و مديران و ارائه‌ي مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز.

4- تعريف شركت تضامني
شركت تضامني،شركتي است كه تحت نام مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود.اگر دارايي شركت براي تأديه‌ي تمام قروض كافي نباشد؛ هر يك ازشركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين، ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود. در نام شركت تضامني بايد عبارت «شركت تضامني» ‌و لااقل اسم يك نفر از شركا ذكر شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت تضامني:
1) دو برگ تقاضانامه
2) دو برگ شركت‌نامه
3) دو نسخه اساسنامه
4) فتوكپي شناسنامه‌ي شركا
5) مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز .

5- تعريف شركت مختلط غيرسهامي
شركت مختلط غيرسهامي، شركتي است كه براي امور تجاري تحت نام مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشكيل مي‌شود. شريك ضامن، مسئول كليه‌ي قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود، كسي است كه مسئوليت او فقط به ميزان سرمايه‌اي است كه درشركت گذارده و يا بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن، قيد شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت مختلط غيرسهامي :
1) يك نسخه‌ي مصدق از شركت نامه
2) يك نسخه‌ي مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
3) اسامي شركت يا شركاي ضامن كه سمت مديريت دارند.

مراحل ثبت شركت

6- تعريف شركت مختلط سهامي
شركت مختلط سهامي، شركتي است كه تحت نام مخصوص بين يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود.شركاي سهامي كساني هستند كه سرمايه‌ي آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه‌ي او به صورت سهام درنيامده و مسئول كليه‌ي قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيداشود .در صورت تعدد شريك ضامن، مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر، تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. در نام شركت بايد عبارت «شركت مختلط» ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن قيد شود.

مدارك شركت مختلط سهامي براي ثبت:
1) يك نسخه‌ي مصدق از شركت نامه
2) يك نسخه‌ي مصدق از اساسنامه
3) اسامي مدير يا مديران شركت
4) نوشته‌اي با امضاي مدير شركت، حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه
5) سوابق مصدق از تصميمات مجمع عمومي در موارد مذكور در مواد 40 ،41 و 44
6) نوشته‌اي با امضاي مدير شركت، حاكي از پرداخت تمام سرمايه‌ي نقدي شركاي ضامن و تسليم تمام سرمايه‌ي غيرنقدي با تعيين قيمت حصه‌هاي غيرنقدي

7- تعريف شركت نسبي
شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجاري، تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل مي‌شود و مسئوليت هريك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته است. در اسم شركت نسبي عبارت «شركت نسبي» و لااقل اسم يكي از شركا بايد ذكر شود؛ در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركا نباشد؛ بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل «و شركا» و «‌و برادران» ضروري است.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت نسبي :
1) يك نسخه‌ي مصدق از شركت نامه
2) يك نسخه‌ي مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

8- تعريف شركت تعاوني
به موجب ماده‌ي17 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران، «شركت تعاوني، شركتي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه‌ي آن به وسيله‌ي اعضا در اختيار شركت تعاوني قرارگيرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانك‌ها،‌ شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه‌ي شركت‌هاي تعاوني نمايند؛ بدون آن كه عضو باشند.

تبصره: در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي در تأسيس تعاوني، شريك مي شوند؛ ظرف مدتي كه با موافقت طرفين درضمن عقد شركت، تعيين خواهد شد؛ سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ي 26 همان قانون: «تعاوني‌هاي توليدي، شامل تعاوني‌هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دام داري، ‌دام پروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهري و روستايي و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايند» و به موجب ماده‌ي 27: «‌تعاوني‌هاي توزيع، عبارتند از تعاوني‌هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها تأمين مي‌نمايند». تبصره‌ي ماده‌ي 28: ‌«‌تعاوني‌هاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

مدارك شركت‌هاي تعاوني براي ثبت: (هر كدام در 4 نسخه)
1) صورت جلسه‌ي تشكيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومي عادي و اسامي اعضا و هيأت مديره‌ي منتخب و بازرسان و مديرعامل شركت
2) اساسنامه‌ي مصوب مجمع عمومي
3) درخواست كتبي ثبت
4) طرح پيشنهادي و ارائه‌ي مجوز وزارت تعاون
5) رسيد پرداخت مقدار لازم التأديه‌ي سرمايه
6) مدارك دعوت تشكيل اولين جلسه‌ي مجمع عمومي عادي (موضوع بند 2 ماده‌ي 32)
7) موافقت‌نامه‌ي تشكيل شركت يا اتحاديه ( تبصره‌ي ماده‌ي 51)
8) مجوز ثبت شركت يا اتحاديه ( بند 28 ماده‌ي 66 و بند 4 ماده‌ي 51)

- اولين هيأت مديره‌ي منتخب شركت تعاوني، مكلف است پس از اعلام قبولي با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايد.
- لازم به تذكر است كه به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمايه‌ي تأمين يا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ي تأسيس شركت، نبايد كمتر از 51 درصد كل سرمايه‌ي شركت باشد و هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي‌گردد كه حداقل يك سوم سرمايه‌ي آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد؛ تقديم و تسليم شده باشد. اعضاي تعاوني نيز مكلفند مبلغ پرداخت نشده‌ي سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند. (ماده‌ي 21)

رويه‌ي عملي مراحل ثبت
در اداره‌ي ثبت شركت‌ها، فرم نمونه‌ي اسناد فوق‌الذكر، موجود است. مي‌توان اين فرم‌هاي نمونه را از اداره‌ي مذكور تهيه و تكميل‌كرده و ذيل تمام اوراق بايد توسط همه‌ي شركا (مؤسسين) امضا شود. سپس هزينه‌اي بابت تعيين نام شركت به بانك واريز كرده و چند نام،‌ كه واژه‌ي بيگانه نبوده، فاقد سابقه‌ي ثبت بوده و داراي معنا و مطابق با فرهنگ اسلامي باشد؛ انتخاب كرده و به «واحد تعيين نام» ‌اداره‌ي مذكور، معرفي و موافقت آن واحد را درباره‌ي نام تعيين شده اخذ كرده،سپس همه‌ي مدارك به «‌قسمت پذيرش مدارك»‌ اداره‌ي مزبور، تحويل و رسيد دريافت مي‌شود و موعدي براي گرفتن نتيجه تعيين مي‌شود.

لازم به تذكر است كه امر تعيين نام، فقط در تهران انجام مي‌شود و شركت‌هايي كه در ساير شهرها ثبت مي‌شوند؛ نيز جهت تعيين نام به تهران معرفي مي‌شوند. در صورت كامل بودن مدارك تقديمي، كارشناس اداره‌ي ثبت شركت‌ها اقدام به تهيه‌ي پيش‌نويس آگهي ثبت نموده و به متقاضيان ثبت يا يكي از شركا يا وكيل رسمي شركت تحويل مي‌شود.

جهت تعيين حق‌الدرج آگهي بايد به «نمايندگي روابط عمومي» ‌مراجعه كرد. لازم به ذكر است درصورتي‌كه كارشناس اداره، موضوع شركت را نيازمند كسب مجوز از مرجع خاصي بداند از مرجع مزبور، استعلام مي‌نمايد. سپس متقاضي بايد مبلغي كه بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهي، معين مي شود؛ ‌به بانك و حساب تعيين‌شده، واريز كند و پس از آن فيش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهي را به «‌واحد حسابداري» ‌اداره، تحويل و واحد مذكور، اين امر را در ذيل برگه‌ي تقاضانامه، درج مي‌كند و بعد مدارك به «واحد ثبت تأسيس و تغييرات» اداره‌ي ثبت شركت‌ها تحويل و شركت، ثبت‌مي‌شود و امضايي دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شركا يا وكيل رسمي شركت، اخذ مي‌گردد. سپس دو نسخه آگهي به امضاي رئيس اداره رسيده و يك نسخه از تمامي مدارك در پرونده‌ي شركت، ضبط و نسخه‌ي دوم جهت نگهداري در شركت به متقاضي داده مي‌شود و اين سند «سند ثبت شركت» ‌است.

در نهايت، متقاضي، بايد يك نسخه از آگهي را به «واحد روابط عمومي» ‌مستقر در اداره‌ي كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و نسخه‌ي ديگر را به دفتر يك روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران، تسليم كند. با توجه به ماده‌ي 6 نظامنامه‌ي قانون تجارت وزارت عدليه و ماده‌ي 197 قانون تجارت در ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت شركت، بايد خلاصه‌ي شركت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ي ثبت در روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت به خرج خود شركت، منتشر شود.

تذكر1: اظهارنامه‌ي ثبت شركت از اوراق بهادار بوده كه بايد از اداره‌ي ثبت شركت‌ها تهيه شود. براي دريافت اظهارنامه‌ي مزبور بايد تقاضانامه‌اي داير بر قصد تأسيس شركت، تنظيم شود.

تذكر2: مرجع ثبت شركت‌ها در تهران «اداره‌ي ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي»‌ كه از دواير اداره‌ي ثبت اسناد و املاك است؛ مي‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ي ثبت اسناد و املاك» مركز اصلي شركت و نقاطي كه اداره يا دايره‌ي ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ي اسناد رسمي و اگر مرجع مذكور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخير بايد تا سه ماه پس از تأسيس اداره يا شعبه‌ي اسناد در محل مذكور، شركت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ي 2 نظامنامه‌ي قانون تجارت وزارت عدليه)

تذكر3: شركت‌نامه‌ي مذكور بايد به صورت رسمي باشد. شركت‌نامه نيز حاوي اطلاعات مذكور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ي 5 قانون طرح اصلاحي آيين‌نامه‌ي ثبت شركت‌ها مصوب شهريور ماه 1340، اداره‌ي ثبت شركت‌ها در تهران و دواير ثبت شركت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شركت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌هاي اسناد رسمي هستند و از اين¬رو براي تنظيم شركت‌نامه‌ي رسمي، نياز به مراجعه به دفترخانه‌ي اسناد رسمي نيست.

تذكر4: در صورت‌جلسه‌ي مذكور، نكات ذيل درج مي‌گردد: ‌زمان تشكيل جلسه، ‌تصريح به اينكه اساسنامه، اظهارنامه و شركت‌نامه به تصويب و امضاي كليه‌ي شركاي شركت رسيده است؛ تعيين و تصريح اعضاي هيأت مديره و مدت مديريت آنها، تعيينِ دارندگانِ حق امضاي اسناد تعهدآور شركت، تصريح به اينكه اعضاي مدير با امضاي صورت‌جلسه‌ي مذكور، ‌قبول سِمت مي‌نمايند؛ تصريح به مبلغ سرمايه‌ي شركت و پرداخت آن از طرف كليه‌ي شركا و تحويل آن توسط مديرعامل و اقرار مديرعامل به وصول سرمايه‌ي شركت، تعيين شخصي براي انجام كارهاي لازم براي ثبت شركت.

 

جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد:

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۴:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

براي تشريح استعلام و چگونگي شماره ثبت شركتها لازم است ابتدا به طور خلاصه معنا و مفهوم شماره ثبت شركت را بيان نماييم، منظور از شماره ثبت شركت شماره اي چند رقمي است كه يكي از پارامترها براي شناسايي هويت شركت مي باشد ، براي تفهيم بيشتر پارامترهاي شناسايي يك شركت مي توان آنها را با يك شخص حقيقي مقايسه نمود، شماره ثبت شركت همانند شماره شناسنامه شخص حقيقي مي باشد هم چنين ساير شناسه هاي يك شركت در ادامه با شخص حقيقي مقايسه مي گردد.

شناسه ملي شركت ثبت شده:

شناسه ملي يك شركت عددي 11 رقمي است كه ثابت و بدون تغيير است و از ابتداي ثبت تا زماني كه شركت وجود دارد، ثابت و بدون تغيير مي باشد، بايد گفت شناسه ملي مهم ترين مورد در شناسايي و استعلام وجود يا عدم وجود يك شركت مي باشد.

نام شركت :

نام كامل يك شركت همانند نام كوچك يك شخص حقيقي مي باشد.(در حال حاضر نام شركتها براي به ثبت رسيدن حداقل بايد متشكل از 3 سيلاب باشند )

نوع شركت ثبتي:

انواع شركتها را مي توان با نام فاميلي اشخاص حقيقي مقايسه نمود ،يك شركت مي تواند از نوع شركت با مسئوليت محدود، سهامي خاص ،تعاوني ،تضامني ،مختلط ،مختلط سهامي ،مختلط غيرسهامي و يا موسسه غيرتجاري باشد.

تاريخ تاسيس شركت:

تاريخ تاسيس يك شركت با تاريخ تولد يك شخص حقيقي مشابه و قابل مقايسه مي باشد.

تاريخ ثبت شركت:

تاريخ ثبت نيز همانند تاريخ صدور در شناسنامه اشخاص حقيقي مي باشد.

واحد ثبتي :

منظور از واحد ثبتي ،اداره ثبت شركتهايي است كه شركت در آن به ثبت رسيده است و همانند محل صدور شخص حقيقي مي باشد.
در بالا تعدادي از شناسه هاي لازم براي شناسايي و استعلام شركتها بيان گرديد ، براي اشخاص حقيقي شناسنامه ، كارت ملي و براي اشخاص حقوقي برگه اي كه از سامانه استعلام اشخاص حقوقي صادر مي گردد نشان دهنده مشخصات كلي اشخاص مي باشد.
در حال حاضر تنها ترين منبع قابل استناد براي همه اشخاص ، ارگانها ، سازمانهاي دولتي و خصوصي سامانه استعلام اشخاص حقوقي كشور مي باشد و تنها شركتهايي معتبر مي باشند كه نام آنها در اين سامانه موجود باشد ،در اين سامانه داشتن يكي از 3 مورد :1- نام شركت 2- شماره ثبت شركت 3- شناسه ملي شركت براي استعلام شركت مورد نياز و ضروري است ،با داشتن يكي از اين 3 مورد مي توان در صورت وجود داشتن آن شركت اطلاعات كلي كه در ابتدا توضيح داده شد را بدست آورد و به بيان بهتر مي توان شناسنامه شركت را مطالعه نمود.
براي گرفتن هرگونه استعلام از اداره ثبت شركتها فقط و فقط مي توان به سامانه اينترنتي اين اداره مراجعه نمود، زيرا از پاسخ به هرگونه مراجعه حضوري به اين اداره خودداري مي گردد، تمامي سوالات متداول در زمينه ثبت شركتها و موسسات در سايت اداره ثبت اسناد و املاك كل كشور به آدرس www.ssaa.ir تشريح گرديده هم چنين براي ثبت اينترنتي شركت و يا صورتجلسه تغييرات شركت خود مي بايست به سامانه ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مراجعه نماييد كه آدرس اين سامانه نيز http://irsherkat.ssaa.ir/ مي باشد،در اين سامانه علاوه بر ثبت شركتها و موسسات و ثبت صورتجلسات تغييرات مي توان به پيگيري درخواست هاي قبلي با وارد كردن كد پيگيري اقدام نمود،هم چنين گزينه انصراف از درخواست براي انصراف از صورتجلسات پذيرش نهايي شده نيز در اين سامانه وجود دارد .
در صورتي كه از يك شركت علاوه بر اطلاعاتي كه در ابتداي مقاله بيان شد اطلاعات بيشتري از جمله ميزان سرمايه شركت،نام اعضاي هيئت مديره و سهامداران و... را نياز داريد مي توانيد از سايت روزنامه رسمي كمك بگيريد،در اين سايت به آدرس www.rrkk.ir مي بايست به قسمت آگهي هاي قانوني كه در ستون سمت راست قرار دارد مراجعه كرد و نام شركت و يا شناسه ملي و يا شماره ثبت شركت را وارد نمود تا روزنامه هاي رسمي تاسيس و در صورت وجود تغييرات شركت قابل مشاهده گردد،با استفاده از اين روزنامه هاي رسمي شركت مي توان اطلاعات زيادي از شركت مورد نظر استعلام نمود.
براي استعلام شماره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري در هر جاي ايران مي توانيد با كارشناسان مشاور موسسه ثبت شركت پارسه تماس حاصل فرماييد تا در كمترين زمان ممكن اطلاعات مورد نياز شما از تمامي شركتها و موسسات ثبت شده در ايران را در اختيار شما قرار دهند.

 

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دفتر مركزي : تهران- ضلع شمال غربي پل سيدخندان - ساختمان ۱۰۰۰ - بلوك ۲ - واحد ۱ و ۶

تلفن: 22883230

شعبه ونك :تهران- ميدان ونك - ابتداي گاندي جنوبي - ساختمان ۱۴۲ گاندي - طبقه اول – واحد 14

تلفن:9-88205497

info@sabt123.com

www.sabt123.com

كانال تلگرام ثبت شركت پارسه:

https://telegram.me/sabt123

لينكدين ثبت شركت پارسه:

https://www.linkedin.com/in/sabt123

تويتير ثبت شركت پارسه:

https://twitter.com/sabt123co

ايستاگرام ثبت شركت پارسه:

www.instagram.com/sabt123


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۳:۰۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی