تغييرات شركت با مسئوليت محدود

قصد داريم به بررسي قوانين و شرايط ايجاد شركت با مسئوليت محدود پس از ثبت شركت بپردازيم تغييرات شركت با مسئوليت محدود با توجه به اساسنامه شركت شامل: تغيير محل شركت ، تغيير نام شركت، تغيير موضوع شركت و الحاق مواردي به موضوع شركت، نقل و انتقال سهم الشركه شركا، افزايش سرمايه شركت با ورود شريك يا شركا جديد، افزايش سرمايه شركت بدون ورود شريك يا شركا جديد، كاهش سرمايه شركت بدون خروج شريك، كاهش سرمايه شركت با خروج شريك و تغييرات و اصلاح مواد اساسنامه در واقع كليه تغييرات شركت با مسئوليت محدود پس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده و يا  هيئت مديره امكانپذير مي باشد، بنابراين تهيه و تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي لازم است لازم به ذكر است كه براي انجام برخي از تغييرات شركت با مسئوليت محدود تدوين بيش از يك صورتجلسه لازم  ميباشد. مدارك لازم جهت ثبت صورتجلسه تغييرات شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع تغييرات آن متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال در صورتي كه تغييرات شركت با مسئوليت محدود در خصوص موضوع فعاليت باشد و اين موضوع جديد نيازمند مجوز است ارائه آن الزامي مي باشد.

در صورتي كه تغييرات شركت با مسئوليت محدود مربوط به تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره باشد، كليه يا اكثريت شركا با تشكيل يك مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اين تغيير را اعمال خواهند نمود و پس از امضاي ذيل صورتجلسه و ارائه آن به اداره ثبت شركت ها جهت آگهي اقدام مي نمايند اگر شركت با مسئوليت محدود در صدد اعمال تغيير در پست هاي مديران مي باشد اين تغيير تنها در جلسه هيئت مديره امكان پذير مي باشد كه امضاي ذيل آن توسط مديران شركت انجام مي شود و پس از ارائه به اداره ثبت شركتها نسبت به آگهي آن اقدام مي نمايند.

زمان لازم جهت انجام ثبت تغييرات شركت با مسئوليت محدود 15 روز كاري ميباشد و بسته به نوع تغيير مدت زمان آماده سازي تغييرات شركت با مسئوليت محدودمتفاوت خواهد بود همچنين هزينه انجام ثبت تغييرات شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع صورتجلسه مجمع عمومي عادي, فوق العاده و هيات مديره متغير خواهد بود.

جهت مشاوره و راهنمايي بيشتر در رابطه با تغييرات شركت با مسئوليت محدود با كارشناسان تماس حاصل نماييد.

 

تغييرات شركت با مسئوليت محدود

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۲:۱۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

در اين مطالب به ذكر شرايط ارتقا رتبه ميپردازيم كه شامل موارد ذيل خواهد بود:

شركت ‌هاي رتبه ‌بندي شده كه حداقل يكسال از تاريخ صدور گواهينامه رتبه ‌بندي آنان گذشته باشد، در صورت احراز شرايط و با اعلام دلايل كافي مبني بر افزايش توانمندي و تغييرات مثبت در شاخص‌ هاي رتبه ‌بندي در هر يك از رشته هاي كه قبلا ارزيابي شده و رتبه مربوط را بدست آورده‌اند مي‌توانند كتبا ارتقا رتبه خود را درخواست كنند، لازم به ذكر چند نكته ميباشد كه درخواست ارتقا رتبه براي رشته هايي كه مشاور فاقد رتبه مي‌باشد نيز در اين مرحله قابل بررسي است. شركت هايي كه درخواست‌كننده ارتقا رتبه حداكثر از يك پايه ارتقا مي‌توانند برخوردار شوند، شركت هايي كه در مرحله ارتقا رتبه ج – 2 يا ج – 1 را كسب نمايند فقط در سه گرايش مي‌توانند ادامه فعاليت بدهند، ارتقا رتبه شامل امتياز ارفاقي (موضوع بند 4 آئين‌ نامه رتبه‌ بندي ) سال اول نميشود.

هزينه ارزيابي ارتقا رتبه از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال به تناسب حجم تغييرات خواهد بود.

جهت ارتقا رتبه 5  به 4 شركت بايد به مقدارحد نصاب لازم متناسب با رشته قرارداد انجام شده در رشته مورد تقاضا ارائه دهد.

جهت ارتقا رتبه در پايه هاي 1، 2، 3، 4، 5 ميتوانيد با همكاران براي راهنمايي و مشاوره تماس حاصل نماييد، ارتقا رتبه پيمانكاري طبق آيين نامه ساجات  در كمترين زمان توسط اين موسسه حقوقي صورت ميپذيرد.

 

ارتقا رتبه

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۳۵:۱۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اخذ گريد در كرج براي شركت هاي موجود در كرج كه بر اساس ميزان توانايي كه در انجام فعاليت هاي خود دارند، رتبه بندي مي شوند، اخذ گريد در كرج توسط، معاونت  فني عمران استانداري صورت ميپذيرد، در واقع اخذ گريد در كرج، در اصل يك تضمين براي كيفيت شركتها  ميباشد، اخذ گريد در كرج به نوع فعاليتي كه شركت ها انجام ميدهند امكان پذير خواهد بود به عنوان مثال شركتي كه كار مشاوره انجام مي دهد رتبه بندي بر اساس، اظهار نامه مالياتي، امكانات فني و نرم افزاري ميباشد. شركت هاي تازه تاسيس در كرج امكان اخذ گريد براي آنها وجود ندارد.
مزاياي اخذ گريد در كرج
در صورتي كه شركتي در كرج  بخواهد با ارگان دولتي يا شركت هاي خصوصي قرارداد ببندد به گريد نياز دارند، در واقع رتبه بندي است كه باعث تضمين  شركت ميگردد و همچنين با اخذ گريد ادارات دولتي به او اطمينان كرده و با شركت داراي گريد قرارداد خواهند بست. باعث تضمين توانايي مالي شركت مي شود.
اخذ گريد در كرج ، به نوعي اعتبار و اعتماد براي هر شركتي محسوب خواهد شد. اشخاص حقوقي و حقيقي  با داشتن  رتبه و گريد  مي تواند  اعتماد مشتريان را جلب نمايند. جهت اخذ گريد در كرج بايد سوابق خود را همراه با قراردادهاي شركت به سازمان مديريت و برنامه ريزي در شهر كرج تحويل دهيد.
شركت ها در كرج بنا به نوع فعاليت و رشته مورد نظر خود گريد كسب خواهند كرد. اخذ گريد در كرج بعد از ثبت شركت بسيار مسئله مهمي ميباشد.اخذ گريد در كرجادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۵ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۸:۴۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
براي هر پروژه توان شركت هاي دارنده گواهي صلاحيت طبق آيين نامه در بخش هاي مختلف نظير مهندسي، تداركات، ساختمان و نصب و راه اندازي مورد ارزيابي قرار ميگيرد. در واقع شركت هاي عمراني كه در زمينه ساخت و ساز فعاليت خواهند داشت، مي توانند براي اخذ رتبه بندي EPC اقدام نمايند.
براي اخذ رتبه بندي EPC بايد تخصص ها و رشته كار پيمانكاران در شركت هاي عمراني مشخص شود.
تقسيم بندي رشته هاي كار پيمانكاران براي اخذ رتبه بندي EPC عبارتند از:
•    رشته ساختمان: آموزشي ورزشي بهداشتي، مسكوني تجاري اداري، معماري داخلي، نوسازي بافت هاي فرسوده، مقاوم سازي.
•    رشته آب
•    رشته راه
•    رشته كشاورزي
•    آثار تاريخي و فرهنگي
مدت اعتبار رتبه بندي EPC  چهار سال است.
مزاياي اخذ رتبه بندي EPC
-    شركت هايي كه داراي رتبه بندي EPC ميباشند در در اولويت واگذاري تسهيلات ارزي و ريالي براي طرح هاي صنعتي و معدني ميباشند
-    با صدور رتبه بندي EPC، ارتقا قابليت‎ هاي ساخت و نوآوري در داخل كشور امكان پذير مي‎ شود و مي‎توان خريدهاي خارجي را بصورت يكپارچه انجام داد.
شرايط رتبه بندي EPC
رتبه بندي EPC  به شركت هايي اطلاق ميگرد كه در زمينه طراحي مشاوره و اجرا، توانمندي آنها اثبات شده باشد. در ابتدا شركت بايد رتبه 1 يا 2 مشاور و رتبه پيمانكاري را دريافت كرده باشند. در صورت داشتن رتبه هاي مشاور و پيمانكاري مدير شركت مي تواند درخواست خود مبني بر اخذ رتبه بندي EPC طرح و ساخت را ارائه نمايد. به طور كلي براي اخذ رتبه بندي EPC  بايد شرايط زير مهيا باشد:
•    براي اخذ رتبه بندي EPC بايد از رتبه بندي پيمانكاري استفاده شود.
•    موضوع فعاليت شركتي كه به رتبه بندي EPC نياز دارد، بايد همزمان طراحي و اجرا باشد.
•    چيدمان و گزينش هيات مديره بايد براساس آيين نامه رتبه بندي مشاور صورت گرفته باشد.
•    كسب امتياز هيات مديره شركت بايد در رتبه پيمانكار الزامي است. ضمن اينكه دريافت رتبه مشاور نيز به امتياز پرسنل و كارمندان نياز است.


رتبه بندي EPC
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۵ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۲:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

جهت اخذ گريد انفورماتيك لازم است كه  اساسنامه‌ شركت، ارتباط مستقيم با فعاليت هاي انفورماتيكي داشته باشد و همچنين مدير عامل به صورت تمام وقت با مدرك تحصيلي حداقل ليسانس در رشته هاي مرتبط باشد. مدارك لازم جهت اخذ گريد انفورماتيك شامل كليه مدارك ثبتي شركت و مدارك شناسايي و تحصيلي  اعضا، ليست كاركنان و  اجاره نامه رسمي نيز براي شروع لازم مي باشد. اخذ گريد انفورماتيك داراي فرآيند طولاني ميباشد بنابراين نميتوان زماني دقيقي جهت اخد گريد انفورماتيك مشخص نمود. لازم به ذكر است رضايت مشتري يكي از موارد مهم جهت اخذ گريد انفورماتيك و احراز صلاحيت شركت‌هاي انفورماتيكي ميباشد.
اخذ گريد انفورماتيك براي شركت ها در 15 شاخه زير صورت ميپذيرد:
1.    ارائه و پشتيباني سخت‌افزاري Mainframe
2.    توليد و ارائه رايانه‌هاي غيرMainframe
3.    توليد و ارائه دستگاه‌هاي جانبي
4.    توليد و ارائه قطعات و ملزومات
5.    توليد و پشتيباني نرم‌افزارهاي سفارش مشتري
6.    ارائه و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري و نرم افزارهاي حامل محتوا
7.    ارائه و پشتيباني نرم‌افزارهاي پايه، سيستم و ابزارها
8.    خدمات شبكه‌هاي اطلاع رساني Providers
9.    شبكه داده‌هاي رايانه اي و مخابراتي
10.    امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات
11.    مشاوره و نظارت بر اجراي طرح‌هاي انفورماتيكي
12.    آموزش و پژوهش
13.    خدمات پشتيباني
14.    سيستم‌هاي ويژه
15.    سيستم هاي اتوماسيون صنعتي

جهت كسب اطلاع و راهنمايي هاي بيشتر در خصوص اخذ گريد انفورماتيك با مشاوران شركت تماس حاصل نماييد.

 اخذ گريد انفورماتيكادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۲ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۰۱:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

انبوه سازان مسكن و ساختمان سرمايه گذاران و مجرياني هستند  كه طي 5 سال گذشته  حداقل 3 واحد در روستا، و در شهرهاي زير 250،000 نفر حداقل 5 واحد و در كلان شهرها به طور كمينه 10 واحد مسكوني ساخته و به بهره برداري رسانده باشند. اين اشخاص بايد در چارچوب مقررات ملي ساختمان عمل كرده و پروانه اشتغال به كار خود را  بر اساس آيين نامه مصوب از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت كرده باشند. اين دسته از  انبوه سازان اين امكان را دارند كه براي اخذ گريد انبوه سازي اقدام نمايند. اخذ گريد انبوه سازي، يك فرآيند  طولاني ميباشد بنابراين  نمي توان به طور دقيق مدت زمان مشخصي را اعلام نمود. لازم به ذكر است هزينه اخذ گريد انبوه سازي  با توجه به اين كه  رتبه مربوط به  كدام كار گروه مي باشد متفاوت خواهد بود.


مدارك مورد نياز جهت تشخيص صلاحيت و اخذ گريد انبوه سازي

-           مدارك تحصيلي اعضا هيئت مديره، مديرعامل و شركا

-          روزنامه رسمي شركت و اساسنامه

-          ارائه مستندات مبني بر ميزان سرمايه غير نقدي شركت يا سهامداران

-           ارائه مستندات مبني بر تسهيلات و اعتبارات بانكي

-           ارائه مستندات مبني بر مشاركت در ساخت پروژه ها

-           ارائه مستندات مبني بر تعيين تكليف تسهيلات بانكي

-     ارائه مستندات مبني بر كيفيت پروژه‌هاي اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعايت مقررات ملي و استفاده از فناوري هاي نوين صنعت ساختمان (سبك سازي – بهينه سازي مصرف سوخت و….)

-           ارائه مستندات مبني به اجراي بموقع پروژه‌هاي اجرا شده.

-          ارائه پروانه اشتغال به كار مجريان ساختماني (شخص حقوقي براي اخذ پروانه مضاعف)

نكته: كپي كليه مدارك در دادگستري و يا دفتر اسناد رسمي برابر با اصل شود.

جهت كسب اطلاع و راهنمايي هاي بيشتر در خصوص اخذ گريد انبوه سازي با مشاوران شركت تماس حاصل نماييد.اخذ گريد انبوه سازيادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۲ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۲۷:۴۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اخذ رتبه اولين قدم براي تاسيس يك شركت ميباشد. لازم به ذكر است براي اخذ رتبه بايد مي بايست از يك مهندس با 7 سال سابقه بيمه در زمينه كاري مرتبط و يا دو نفر مهندسي كه حداقل 3 سال سابقه بيمه مرتبط را دارا هستند، استفاده نماييد. سابقه بيمه مرتبط به معني اين است كه در شركتي كه داراي رتبه بوده است مشغول به كار باشند. لازم است كه از مدت زمان فعاليت شركت 6 ماه گذشته باشد و همچنين كه مدرك تحصيلي حداقل نيمي از اعضا هيئت مديره مدرك كارشناسي  باشد.

اخذ رتبه مخصوص شركت هاي فني و مهندسي مي باشد. طبق قانون سازمان معاونت فني و عمران استانداري شركت ها به سه دسته تقسيم مي شوند:

1.          اخذ رتبه مشاوران

2.          اخذ رتبه پيمانكاران

3.          اخذ رتبه انفورماتيك

مراحل اخذ رتبه با توجه به انواع آن متغيير مي باشد به همين خاطر براي برداشتن قدمي درست در راستاي اخذ رتبه تكميل اطلاعات و آگاهي در اين خصوص ضروري به نظر مي رسد.

جهت دريافت مشاوره رايگان اخذ رتبه شما ميتوانيد با كارشناسان تماس حاصل نماييد.


ثبت شركت پارسهادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۹ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |


فرآيند و مراحل اخذ رتبه طرح و ساخت

 هدف از رتبه طرح و ساخت آگاه سازي كارفرمايان پروژه هاي صنعتي از ميزان توانمندي شركت‌هاي EPC و نيز فراهم نمودن زمينه هاي بهبود و توسعه اين شركتها با ايجاد انگيزه جهت اخذ رتبه به منظور ايفاي نقش راهبري و مديريت EPC مي باشد. براي هر پروژه توان شركت هاي دارنده گواهي صلاحيت طبق آيين نامه در بخش هاي مختلف نظير مهندسي، تداركات، ساختمان و نصب و راه اندازي مورد ارزيابي قرار ميگيرد. در واقع شركت هاي عمراني كه در زمينه ساخت و ساز فعاليت خواهند داشت، مي توانند براي اخذ رتبه طرح و ساخت اقدام نمايند. شركت هايي كه داراي رتبه بندي EPC يا همان رتبه طرح و ساخت ميباشند در در اولويت واگذاري تسهيلات ارزي و ريالي براي طرح هاي صنعتي و معدني ميباشند.

رتبه طرح و ساخت چيست؟

 وقتي يك پروژه بزرگ شروع  ميشود در ابتدا  نياز به طراحي، مشاوره، امكان سنجي بهترين راهكار و كم هزينه ترين روش براي انجام آن است كه اين امر را مشاوران بررسي مينمايند. بعد از بررسي مطالعات و امكان سنجي هاي اوليه، نوبت به اجراي طرح  مي رسد كه مديريت اجرا و تجهيز كارگاه و نيروي انساني و … با پيمانكاران ميباشد.  لازم به ذكر است رتبه طرح و ساخت يا EPC  يعني شركتي كه قابليت طراحي مشاوره و اجرا را باهم داشته باشد


اخذ رتبه طرح و ساختادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۹ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۲:۵۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
شرايط اخذ رتبه 5 ابنيه

شركت هايي كه درخواست تشخيص صلاحيت خود را به همراه مدارك مورد نياز به معاونت فني و عمراني و يا معاونت راهبردي اعلام مي دارند، پس از طي مراحل بررسي و تشخيص مجوز خود را دريافت و مي توانند در تمام مناقصات پيمانكاري بسته به ميزان ظرفيت خالي شركت خود شركت نمايند.
مراحل اخذ رتبه پيمانكار به صورت خلاصه به شرح ذيل است:
1. تحويل درخواست رتبه مورد تقاضا، مخاطب اين نامه كه در سربرگ شركت مي باشد
2. ارائه مدارك ثبتي شركت شامل روزنامه تاسيس شركت، اساسنامه، تقاضانامه، شركت نامه و يا اظهارنامه ثبت شركت
3. ارائه مدارك شناسايي تمام سهامداران و امضاي هيئت مديره شركت شامل كپي از شناسنامه و كارت ملي و كارت پايان خدمت
4. ارائه اسناد محل شركت شامل اجاره نامه يا كپي سند مالكيت
5. ارائه كد اقتصادي شركت
6. ارائه مدارك مهندسي شركت شامل يك نفر مهندس با 3 سال سابقه بيمه و يك نفر مهندس بدون سابقه كه ميزان سابقه مهندسين شركت هرچه بالاتر باشد امتياز مهندسي شركت افزايش خواهد يافت. در موقعي كه شركت جهت تشخيص صلاحيت پايه 4و يا بالاتر اقدام ميكند نياز كمتري نسبت به تامين امتياز پرسنلي يا هيئت مديره شركت مي باشد.
7. ارائه كپي قراردادها و مفاصا حساب آنها
8. ارائه آخرين اظهارنامه مالياتي شركت
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۶:۱۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
اخذ رتبه 4 پيمانكاري

1- كپي برابر اصل شده ي مدارك شركت شامل موارد ذيل است:
الف ) مدارك ثبتي شركت سهامي خاص عبارتند از : اساسنامه، اظهارنامه، روز نامه رسمي، تاسيس و تغييرات، كپي شناسنامه كليه سهامداران و اعضاي هيئت مديره و كپي كارت ملي آنها
ب ) مدارك ثبتي شركت با مسئوليت محدود عبارتند از: اساسنامه، تقاضانامه، شركت نامه، روزنامه رسمي، تاسيس و تغييرات، كپي شناسنامه كليه سهامداران و اعضاي هيئت مديره و كپي كارت ملي آنها
2- كپي برابر اصل شده مدارك تحصيلي اعضاي امتياز آور شركت عبارتند از:
الف) نامه استعلام سوابق بيمه با ذكر تاريخ شروع، خاتمه و نام شركت هايي كه بيمه برايشان پرداخت نموده اند.
ب) گواهي كار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذكر تاريخ شروع و خاتمه از طرف شركت و يا شركت هايي كه در گواهي بيمه اعلام شدند.
3- تصاوير آخرين صورت وضعيت تاييد شده و يا اصل تاييديه كاركرد توسط دستگاه هاي اجرايي براي كارهاي نيمه تمام و مفاصا حساب بيمه براي كارهاي تمام شده.
4- كپي آخرين صورتجلسه مربوط به تغيير سهام.
5- تصاوير كليه موافقت نامه ها.
6- تهيه ي سربرگ شركت در سه نسخه.
7- دو سوم اعضاي هيات مديره به همراه مدير عامل مي بايست داراي مدرك تحصيلي حداقل ليسانس باشند.
8- اظهار نامه مالياتي شركت مربوط به آخرين سال مالي قبل از تشكيل پرونده كه به تاييد و مهر سر مميز مالياتي مربوط رسيده باشد.

ثبت شركت پارسه

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۴ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۵:۲۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی