اخذ گريد مهترين و اساسي ترين اقدام بعد از ثبت شركت ميباشد در واقع اخذ گريد براي موفقيت در مناقصات دولتي و خصوصي عامل مهمي محسوب ميشود، اخذ گريد در شركت هاي پيمانكاري تاثير بسازيي دارد چون از نظر توان مالي و فني در مراحل اخذ گريد تاييد شده اند و شركتهاي دولتي و پيمانكاري راحتتر با شركت هاي پيمانكاري داراي اخذ گريد همكاري ميكنند بنابراين شركت هاي پيمانكاري براي شركت در مناقصات بايد رتبه مناسب داشته باشند. متقاضيان اخذ گريد بايد در ابتدا شركت به ثبت برسانند و بعد از ثبت شركت حداكثر تا دو ماه فرصت دارند تا براي اخذ گريد اقدام نمايند. در اين مقاله سعي بر اين است كه شرايط و مراحل اخذ گريد به صورت مختصر توضيح داده شود.

رشته هاي پيمانكاري

شركت ها جهت اخذ گريد  به طبقات شركتهاي پيمانكاري, شركتهاي مشاور, شركتهاي انفورماتيك دسته بندي مي شوند، شركتهاي پيمانكاري به رتبه هاي ۱تا ۵ رتبه بندي مي شوند به طوري كه رتبه ۵ بهترين رتبه و رتبه ۱ پايينترين رتبه مي باشد و شركتهاي مشاور از رتبه ۱ تا ۳ رتبه بندي مي شوند , شركتها براي اخذ گريد بايد مدارك و شرايط لازم را داشته باشند يكي از اين شرايط كه در شركتهاي پيمانكاري بايد رعايت شود وجود مهندس مي باشد به طوري كه براي اخذ گريد در اين نوع شركتها وجود يك مهندس با ۷ سال سابقه بيمه يا دو مهندس كه هر كدام ۳ سال سابقه بيمه دارند ضروري است , البته شركتهاي پيمانكاري براساس رشته اي كه دارند بايستي مهندس با رشته مرتبط داشته باشند به طور مثال رشته پيمانكاري راه و ابنيه براي اخذ گريد بايد مهندس عمران با فعاليتهاي اجرايي در پروژه هاي پيمانكاري راه و ابنيه داشته باشد و يا رشته پيمانكاري تاسيسات, بايستي مهندس برق دارا باشد زيرا براي رشته تاسيسات  و يا رشته نيرو وجود مهندس برق ضروري مي باشد,به طور كلي انتخاب مهندس با رشته مرتبط براي اخذ رتبه شركتهاي پيمانكاري بسيار مهم است.

رشته هاي اخذ گريد شركت هاي  پيمانكاري به شرح ذيل ميباشند:

-          ساختمان و ابنيه

-          راه وترابري

-          صنعت و معدن

-          تاسيسات و تجهيزات

-         كشاورزي

-         آب

-         مرمت آثار باستاني

-         كاوش هاي زميني

-         فناوري وارتباطات

-         نفت و گاز

-         نيرو

شرايط لازم جهت اخذ گريد

-         ارائه مدارك مربوط به به ثبت شركت: اساسنامه شركت ، اظهارنامه شركت، روزنامه رسمي، تاسيس و تغييرات شركت

-     ارائه اصل سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي از دفتر مركزي شركت طبق روزنامه رسمي شركت، كپي شناسنامه  و كارت ملي تمامي سهامداران و اعضاي هيئت مديره  شركت ها برابر اصل شده

-         مدارك تحصيلي اعضاي امتيازآور شركت به طوري كه دو سوم اعضاي هيئت مديره بايد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي باشند.

شرايط اخذ گريد ۵ پيمانكاري

-         ثبت شركت (با مسئوليت محدود يا سهامي خاص)

-         دو سوم اعضا هيئت مديره شركت بايد داراي مدرك كارشناسي باشند.

-     در هيئت مديره شركت حتما بايد دونفر داراي مدرك مهندس حضور داشته باشند كه حداقل يك نفر ازآنها داراي سه سال سابقه بيمه در رشته مرتبط باشد ومهندس فوق بتواند سوابق بيمه خود را كتبا ارائه نمايد.

-         شركتي كه براي اخذ گريد ۵ اقدام مينمايد، مجاز است حداكثر در دوشاخه مختلف مثلا راه و ابنيه تقاضا دهد ولي چنانچه تقاضا در دوشاخه باشد بايد هردو نفر مهندس فوق الذكر داراي سابقه كار و بيمه باشند ولي چنانچه تقاضاي اخذ گريد در يك رشته باشد فقط يكي از مهندسين نياز است كه داراي ۳ سال سابقه باشد و ديگري ميتواند بدون سابقه باشد.

-     براي اينكه بتوان گريد ۵ را به ۴ ارتقا داد شركت بايد به مقدارحدنصاب لازم متناسب با هر رشته قرارداد انجام شده در رشته مورد تقاضا ارائه دهد.

 

اخذ گريد

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۴۲:۱۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

استخدام مهندس عمران، مكانيك، برق، ابنيه، معماري، جهت رتبه بندي با شرايط عالي دعوت به همكاري مي شود. لازم به ذكر است مدارك شما مهندس عمران، مكانيك، برق، ابنيه، معماري در اين شركت به صورت امانت نزد اين شركت خواهد بود.

شرايط استخدام مهندس عمران، مكانيك، برق، ابنيه، معماري:
- داشتن كارت پايان خدمت براي آقايان الزامي خواهد بود.
- داشتن حداقل سه سال بيمه تامين اجتماعي بعد از اخذ مدرك
- واجدين شرايط مي بايست استخدام رسمي دولت نباشند.

واجدين شرايط ميتوانيد با شماره 02122883230 تماس حاصل نمايند.

استخدام مهندس عمران جهت رتبه بندي

 

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۶:۲۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

رتبه بندي شركت جهت ارزيابي و مقياسي براي تضمين كيفيت و كميت پيمانكاران برتر در ارايه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران مي باشد، جهت رتبه بندي شركت تعداد نيروي فني و سابقه كار پرسنل، سوابق كاري شركت،  ارزش مالي قراردادها و پروژه هاي انجام شده وو همچنين توان مالي شركت مورد بررسي قرار ميگيرد. رتبه بندي شركت شامل: رتبه بندي شركت انفورماتيك، رتبه بندي شركت مشاور، رتبه بندي شركت پيمانكار و رتبه بندي پروژه هاي مهندسي، تدارك و ساخت. لازم به ذكر است يكي از مزاياي داشتن رتبه بندي شركت جهت در مناقصات و بستن قرارداد با شركت و ارگان هاي دولتي ميباشد. شركت ها را به دو گروه مشاور و پيمانكار تقسيم ميشوند كه براي شركت هاي پيمانكاري رتبه 1، 2، 3، 4 و 5 تعريف ميشود كه 5 پايين ترين رتبه و 1 بالاترين رتبه ميباشد همچنين براي شركت هاي مشاور رتبه 1، 2، و 3 را تعريف ميشود كه 3 پايين ترين رتبه و 1 بالاترين رتبه است.
براي رتبه بندي شركت مشاور علاوه بر نيروي فني و مهندسي، امكانات فني و نرم افزاري آن شركت نيز ارزيابي ميشود. كار شركت هاي پيمانكاري بيشتر در زمينه اجرايي و اجراي پروژه هاي عمراني و قرار دادهاي اجرايي در زمينه ساخت و نظارت بر پيمانكار است. اما  رتبه بندي شركت مشاور در زمينه طراحي و نظارت،  نظارت بر ساخت فعاليت  ميكنند و واسطه بين پيمانكار و كارفرما هستند.
مدارك لازم جهت رتبه بندي شركت پيمانكاري
-    كپي برابر اصل شده مدارك ثبتي شركت سهامي خاص
-    كپي برابر اصل شده مدارك تحصيلي اعضاي امتيازآور شركت
-    كپي آخرين صورتجلسه مربوط به تغيير سهام
-    تصاوير آخرين صورت وضعيت تاييد شده يا اصل تاييديه كاركرد توسط دستگاه هاي اجرايي براي كارهاي نيمه تمام
-    تصاوير كليه موافقتنامه ها
-    تهيه سربرگ شركت در سه نسخه
-    داشتن مدرك تحصيلي ليسانس براي حداقل دو سوم اعضا هيات مديره.
-    ارايه اظهارنامه ماليات شركت مربوط به آخرين سال مالي قبل از تشكيل پرونده
جهت مشاوره و راهنمايي و اطلاعات  بيشتر در رابطه با رتبه بندي شركت با كارشناسان تماس حاصل نماييد.

رتبه بندي شركت

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۰۶:۵۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بعد از ثبت شركت بهترين و موثر ترين اقدام،  اخذ رتبه ميباشد. اين شركت با پشنوانه تجربه 18 ساله آماده ارائه مشاوره جهت اخذ رتبه ميباشد موسسه ، همواره تلاش نموده است به دور از منافع مالي ياري رسان مشتريان خود ميباشد، از اين رو مي توانيد پرسش ها و ابهام هاي حقوقي ثبتي خود را در زمينه اخذ رتبه را با ما مطرح نماييد. جهت اخذ رتبه بايد مي بايست از يك مهندس با 7 سال سابقه بيمه در زمينه كاري مرتبط و يا دو نفر مهندسي كه حداقل 3 سال سابقه بيمه مرتبط را دارا هستند، استفاده نماييد. منظور از سابقه بيمه مرتبط به معني اين است كه در شركتي كه داراي رتبه بوده است مشغول به كار باشند. لازم است كه از مدت زمان فعاليت شركت 6 ماه گذشته باشد و همچنين كه مدرك تحصيلي حداقل نيمي از اعضا هيئت مديره مدرك كارشناسي باشد. اخذ رتبه مخصوص شركت هاي فني و مهندسي مي باشد. طبق قانون سازمان معاونت فني و عمران استانداري شركت ها به سه دسته تقسيم ميشوند:  اخذ رتبه مشاوران,  اخذ رتبه پيمانكاران, اخذ رتبه انفورماتيك.
مراحل اخذ رتبه با توجه به انواع آن متغيير مي باشد به همين خاطر براي برداشتن قدمي درست در راستاي اخذ رتبه تكميل اطلاعات و آگاهي در اين خصوص ضروري به نظر مي رسد.
مدارك لازم جهت اخذ رتبه ۵ پيمانكاري
•    كپي برابر اصل شده مدارك ثبتي شركت
•    مدارك ثبتي شركت سهامي خاص شامل : اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمي ، تاسيس و تغييرات
•    مدارك ثبتي شركت با مسئوليت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه ،شركت نامه ،روزنامه رسمي،تاسيس و تغييرات
•    ارائه اصل سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي از دفتر مركزي شركت طبق روزنامه رسمي شركت
•    كپي شناسنامه كليه سهامداران و اعضاي هيئت مديره و كپي كارت ملي آنها
•    كپي برابر اصل شده مدارك تحصيلي اعضاي امتياز آور شركت
مهندس و يا مهندسيني كه سوابق كاري ارائه مي كنند بايد مدارك زير را تهيه فرمايند.
نامه استعلام سوابق بيمه با ذكر تاريخ شروع و خاتمه و نام شركتهايي كه بيمه برايشان پرداخت نموده اند
گواهي كار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذكر تاريخ شروع و خاتمه از طرف شركت و يا شركتهايي كه در گواهي بيمه اعلام شدند.
سربرگ رسمي شركت در ۳ نخسه
كپي آخرين صورتجلسه مربوط به تغيير سهام
تذكر۱: مدرك تحصيلي مديرعامل شركت بايد ليسانس باشد
تذكر۲:دوسوم اعضاي هيئت مديره بايد داراي مدرك تحصيلي ليسانس باشند
تذكر۳:يكي از اعضاي هيئت مديره بايد داراي رشته تحصيلي زمينه نسبت به رتبه درخواستي با حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته يا تخصص باشد بهمراه گواهي بيمه تامين اجتماعي و گواهي اشتغال از محل فعاليت موصوف (شركتها ميتوانند بطور همزمان درخواست دريافت رتبه در دو پايه را داشته باشند به شرط رعايت موارد مذكور)
تذكر۴: داشتن كداقتصادي براي شركتهاي متقاضي الزاميست.
مدارك عمومي لازم جهت اخذ رتبه ۱ الي ۴ پيمانكاري
-    كپي برابر اصل شده مدارك ثبتي شركت
-    مدارك ثبتي شركت سهامي خاص شامل : اساسنامه ،اظهارنامه ،روز نامه رسمي ،تاسيس و تغييرات
-    مدارك ثبتي شركت با مسئوليت محدود شامل : اساسنامه ،تقاضانامه ،شركت نامه ،روزنامه رسمي ،تاسيس و تغييرات
-    كپي شناسنامه كليه سهامداران و اعضاي هيئت مديره و كپي كارت ملي آنها
-    كپي برابر اصل شده مدارك تحصيلي اعضاي امتياز آور شركت
-    مهندس و يا مهندسيني كه سوابق كاري ارائه مي كنند بايد مدارك زير را تهيه فرمايند.
-    نامه استعلام سوابق بيمه با ذكر تاريخ شروع و خاتمه و نام شركتهايي كه بيمه برايشان پرداخت نموده اند
-    گواهي كار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذكر تاريخ شروع و خاتمه از طرف شركت و يا شركتهايي كه در گواهي بيمه اعلام شدند.
-    سربرگ رسمي شركت در ۳ نخسه
-    كپي آخرين صورتجلسه مربوط به تغيير سهام
-    تصاوير كليه پيمانهاي شركت (موافقتنامه )
-    تصاوير آخرين صورت وضعيت تاييد شده و يا اصل تاييديه كاركرد توسط دستگاههاي اجرايي (به تاييد بالاترين مقام كارفرما ) براي كارهاي نيمه تمام و مفاصا حساب بيمه براي كارهاي تمام شده
-    اظهار نامه مالياتي شركت مربوط به آخرين سال مالي قبل از تشكيل پرونده كه به تاييد و مهر سر مميز مالياتي مربوط رسيده باشد مدير عامل و دو سوم اعضاي هيات مديره مي بايست داراي مدرك تحصيلي ليسانس باشند .
انفورماتيك
كلمه انفورماتيك برابر نهاده واژه فرانسوي Informatique (انگليسي Informatics) است و از لحاظ اصطلاحي عبارت از مطالعه ساختار و ويژگي‌هاي اطلاعات و كاربرد فن‌آوري براي سازماندهي، ذخيره‌سازي، بازيابي، و اشاعه آن است.
شركت هاي انفورماتيكي به شركت هايي اطلاق مي شود كه در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري به ثبت رسيده باشند و موضوع فعال نياز به گواهي رتبه بندي دارند كه از طريق شوراي عالي انفورماتيك كشور (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) صادر مي گردد. در ارزيابي رتبه بندي شركت هاي انفورماتيك ملاك هاي نيروي انساني، درآمد و پارامتر رضايت مشتري (به عنوان ضريب كاهنده امتياز) موثر هستند.
عامل رضايت مشتري يكي از موارد مورد نياز رتبه‌بندي و احراز صلاحيت شركت‌هاي انفورماتيكي است كه دبيرخانه شورا بايد شيوه‌هاي تبديل رضايت مشتري به ملاك‌هاي كمي را تعيين كند. تعيين شيوه تبديل رضايت مشتري به ملاك‌هاي كمي از اولويت‌هاي فعلي شورا است زيرا به محض اينكه شركتي رتبه يك را مي‌گيرد به عامل رضايت مشتري بي‌توجه مي‌شود آيين‌نامه جديد رتبه‌بندي و احراز صلاحيت شركت‌هاي انفورماتيكي مصوب سال ۸۳ است.
طبق آيين‌نامه شركت‌هايي به‌عنوان شركت‌هاي انفورماتيكي احراز صلاحيت و رتبه‌بندي مي‌شوند كه اساسنامه‌شان در ارتباط مستقيم با فعاليت‌هاي انفورماتيكي بوده، داراي مدير عامل تمام وقت با مدرك تحصيلي حداقل ليسانس در رشته‌هاي مرتبط و نيز حداقل دو نفر كارشناس تمام وقت باشند.
در روش اجراي آيين‌نامه نيروي انساني، درآمد و رضايت مشتريان سه عامل اصلي ارزيابي شركت‌ها هستند و سهم عامل نيروي انساني ۸۰ درصد و عامل درآمد ۲۰ درصد از امتياز كل شركت است.
به شركت‌هاي تازه تاسيس كه هنوز يك سال مالي از زمان تاسيس و يا فعاليت آن‌ها نگذشته باشد و قادر به ارائه اظهارنامه مالياتي نباشند، برگه احراز صلاحيت موقت با دوره اعتبار يك سال داده خواهد شد. از ديگر مشخصات اين آيين‌نامه آن است كه رتبه‌بندي شامل ۷ رتبه مي‌شود؛ رتبه هفت مربوط به شركت‌هايي است كه تاكنون اظهارنامه مالياتي نداشتند و به اصطلاح نوپا هستند و رتبه‌هاي ۶ تا ۱ مربوط به شركت‌هايي است كه سابقه كار دارند.
۱۵ رشته ارائه و پشتيباني سخت‌افزاري Mainframe ،توليد و ارائه رايانه‌هاي غيرMainframe ،توليد و ارائه دستگاه‌هاي جانبي ،توليد و ارائه قطعات و ملزومات ،توليد و پشتيباني نرم‌افزارهاي سفارش مشتري ،ارائه و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري و نرم افزارهاي حامل محتوا ،ارائه و پشتيباني نرم‌افزارهاي پايه، سيستم و ابزارها ،خدمات شبكه‌هاي اطلاع رساني Providers ،شـبكه داده‌هاي رايانه اي و مخابراتي ،امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات ،مشـاوره و نظارت بر اجراي طرح‌هاي انفورماتيكي و پژوهش ،خدمات پشتيباني ،سيستم‌هاي ويژه و سيستم هاي اتوماسيون صنعتي ، صلاحيت آن‌ها احراز شده و شركت‌ها رتبه مناسب را دريافت مي‌كنند.
هدف از تهيه اين آيين نامه تخصصي‌تر كردن فعاليت شركت‌هاي انفورماتيكي است و لازم است كارفرما كه شركت‌هاي دولتي هستند، در زمان ارجاع كار به رشته خاصي كه شورا در آن زمينه رتبه داده است، دقت داشته باشند.
مراحل  اخذ رتبه انفورماتيك:
براي اخذ رتبه انفورماتيك مدارك تحصيلي مدير عامل و كارشناسان مورد بررسي قرار مي گيرد. مديرعامل مي بايست در يكي از رشته هاي علوم كامپيوتر و مهندسي كامپيوتر (سخت افزار و نرم افزار و كليه گرايش ها)، مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي عمران، مهندسي شيمي، مهندسي صنايع، رياضي، فيزيك و آمار داراي حداقل مدرك كارشناسي معتبر از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد و به طور تمام وقت در شركت حضور داشته باشد. ملاك تمام وقت بودن ارائه فهرست بيمه شركت است. در صورتي كه مدير عامل مدرك ديپلم يا فوق ديپلم داشته باشد با ارائه سابقه كار تخصصي در زمينه انفورماتيك و عضويت در هيئت مديره يا مديرعاملي شركت هاي داراي گواهي رتبه بندي انفورماتيك (ديپلم: ۱۰ سال-فوق ديپلم كامپيوتر: ۴ سال-فوق ديپلم در رشته هاي مرتبط: ۶ سال-فوق ديپلم در ساير رشته ها: ۸ سال) مي تواند نسبت به اخذ رتبه اقدام نمايد. همچنين شركت مذكور مي بايست حداقل داراي دو كارشناس تمام وقت (با ارائه سه فهرست بيمه متوالي) با حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي فوق باشد.
شاخه هاي رتبه بندي انفورماتيك جهت اخذ رتبه:
رتبه بندي شركت هاي انفورماتيك به صورت ۱ تا ۷ بوده كه در آن رتبه ۷ پايين ترين و رتبه ۱ بالاترين درجه را دارد. شركت هاي تازه تاسيس و يا شركت هايي كه فاقد اظهارنامه مالياتي باشند در صورتي كه واجد شرايط لازم باشند مي توانند در حداكثر دو رشته رتبه ۷ را اخذ نمايند. گواهي رتبه بندي شركت هاي انفورماتيك به مدت يك سال اعتبار دارد و پس از آن با ارائه اظهارنامه مالياتي جديد، شركت ها مي توانند امتياز بيشتري كسب كرده و رتبه بالاتري اخذ نمايند.
رتبه بندي شركت هاي انفورماتيك در ۱۵ شاخه زير انجام مي گيرد:
۱- ارائه و پشتيباني سخت‌افزاري Mainframe
۲- توليد و ارائه رايانه‌هاي غيرMainframe
۳- توليد و ارائه دستگاه‌هاي جانبي
۴- توليد و ارائه قطعات و ملزومات
۵- توليد و پشتيباني نرم‌افزارهاي سفارش مشتري
۶- ارائه و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري و نرم افزارهاي حامل محتوا
۷- ارائه و پشتيباني نرم‌افزارهاي پايه، سيستم و ابزارها
۸- خدمات شبكه‌هاي اطلاع رساني Providers
۹- شبكه داده‌هاي رايانه اي و مخابراتي
۱۰- امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات
۱۱- مشاوره و نظارت بر اجراي طرح‌هاي انفورماتيكي
۱۲- آموزش و پژوهش
۱۳- خدمات پشتيباني
۱۴- سيستم‌هاي ويژه
۱۵- سيستم هاي اتوماسيون صنعتي

جهت دريافت مشاوره رايگان اخذ رتبه شما ميتوانيد با كارشناسان تماس حاصل نماييد.

اخذ رتبه

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۹:۰۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

استخدام مهندس مكانيك، عمران، برق، ابنيه، معماري، جهت رتبه بندي با شرايط عالي دعوت به همكاري مي شود. لازم به ذكر است مدارك شما مهندس مكانيك، عمران، برق، ابنيه، معماري در اين شركت به صورت امانت نزد اين شركت خواهد بود.
شرايط استخدام مهندس مكانيك، عمران، برق، ابنيه، معماري:
- داشتن كارت پايان خدمت براي آقايان الزامي خواهد بود.
- داشتن حداقل سه سال بيمه تامين اجتماعي بعد از اخذ مدرك
- واجدين شرايط مي بايست استخدام رسمي دولت نباشند.

واجدين شرايط ميتوانيد با شماره 02122883230 تماس حاصل نمايند.

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۸:۰۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

نياز به تغييرات شركت پس از ثبت شركت احساس خواهد شد، در اين مطالب سعي شده است اطلاعات مختصري از انواع تغييرات شركت و فرايند تغييرات شركت و ثبت صورتجلسه شركت ها، در اختيار شما قرار داده شود. بعد از ثبت شركت ممكن است بنا به اتفاقاتي صاحبان شركت بخواهند تغييراتي در شركت ايجاد نمايند از متداول ترين تغييرات شركت عبارتند از:  تغيير آدرس شركت، تغيير موضوع  و الحاق موضوع شركت، نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شركا ميباشد، كليه تغييرات شركت پس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده و يا  هيئت مديره امكانپذير مي باشد، بنابراين تهيه و تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي لازم است، برخي از تغييرات شركت تدوين بيش از يك صورتجلسه لازم ميباشد.  در خصوص ثبت تغييرات شركت وقتي يك شركت به ثبت مي رسد داراي مشخصاتي شامل اسم، موضوع، سهام اوليه، آدرس، سهامداران، هيئت مديره و حق امضا مي باشد. حال چنانچه پس از ثبت شركت، تصميم گرفته شود يكي از موارد فوق تغيير كند يا ماده اي از مفاد اساسنامه تغيير يابد در آن  صورت بايد در تغييرات شركت انجام شود.  مدارك لازم جهت ثبت صورتجلسه تغييرات شركت شامل موارد ذيل خواهد بود:
-  كپي از تمامي مدارك ثبتي شركت شامل اساسنامه
-  اظهارنامه، آگهي تاسيس
-  آگهي روزنامه، آگهي آخرين تغييرات،
- كپي شناسنامه و كپي كارت ملي اعضا هيئت مديره فعلي يا جديد

 مدت زمان لازم جهت ثبت تغييرات شركت حداقل 25 روز كاري ميباشد.   

به صورت خلاصه انواع تغييرات شركت‌ها به شرح زير مي‌باشد:
•    تغيير نشاني شركت
•    تغيير موضوع فعاليت شركت
•    الحاق به موضوع فعاليت شركت
•    تغيير نام شركت
•    افزايش سرمايه شركت
•    كاهش سرمايه شركت
•    ورود شريك يا سهامدار جديد به شركت
•    خروج شريك يا سهامدار از شركت
•    نقل و انتقال سهام يا سهم ‌الشركه
•    انتخاب اعضاي هيئت ‌مديره
•    انتخاب بازرسين (سهامي خاص)
•    تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالي (سهامي خاص)
•    اصلاح ماده اساسنامه شركت

روش و مراحل انجام تغييرات شركت به صورت خلاصه:

1.    ارسال مدارك و تكميل فرم اطلاعات طبق تغييرات درخواستي توسط مشتري
2.    تنظيم صورتجلسه
3.    ارسال صورتجلسه و وكالت نامه جهت امضا
4.    تكميل امضا و ممهور كردن صورتجلسات و وكالت نامه توسط متقاضي
5.    ارسال صورتجلسات امضا شده توسط متقاضي
6.    اعمال پذيرش اينترنتي در سامانه مربوطه
7.    انجام پست صورتجلسات به اداره ثبت شركتها
8.    پيگيري ثبت تغييرات از اداره ثبت شركتها
9.    پرداخت فيش هاي واريزي
10.    دريافت آگهي مهر برجسته قوه قضائيه
11.    پرداخت هزينه روزنامه رسمي
12.    ارسال آگهي و روزنامه به متقاضي

جهت مشاوره و راهنمايي بيشتر در رابطه با تغييرات شركت با كارشناسان تماس حاصل نماييد.

 

تغييرات شركت

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۰:۳۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تغييرات شركت تعاوني در اين شركت به صورت كاملا تخصصي صورت ميپذيرد ابتدا براي تغييرات شركت تعاوني بايد مجوز از وزارت تعاون دريافت شود، لازم به ذكر است هرگونه تغييرات شركت تعاوني بايد به تاييد وزارت تعاون رسيده باشد، هماهنگي هاي لازم جهت ثبت شركت تعاوني و تغييرات شركت تعاوني توسط اداره ثبت صورت گيرد همچنين تغييرات شركت تعاوني بايد طبق ضوابط اين دو ارگان انجام شود. بالاترين ارگان تصميم گيرنده جهت تغييرات شركت تعاوني، مجامع عمومي عادي و فوق العاده هستند. مجمع عمومي فوق العاده در صورت بروز تغييرات در شركت  مثلا به هنگام بركناري يا استعفاي اعضاي هيئت مديره تشكيل مي گردد. همچنين در زمان ادغام شركت هاي تعاوني، صورت جلسات ادغام شركت ها كه در مجامع عمومي فوق العاده به تصويب رسيده است به همراه مدارك مربوطه به اداره ثبت شركت ها تحويل داده مي شود .
تغييرات شركت تعاوني شامل موارد ذيل خواهد بود:
-    انحلال و تغييرات در شركت تعاوني
-    نقل و انتقال در شركت تعاوني
-    جواز تغييرات شركت تعاوني
-    تغييرنام در شركت هاي تعاوني
-    تغيير موضوع در شركتهاي تعاوني
-    الحاق به موضوع
-    تغيير آدرس در شركتهاي تعاوني
-    نقل و انتقال سهام
-    افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني
-    كاهش سرمايه در شركتهاي تعاوني
-    ورود شريك ،خروج شريك
-    تغيير حق امضا
-    تعيين اعضاي هيئت مديره
-    تعيين سمت ها
مدارك مورد نياز جهت تغييرات شركت تعاوني:
-    صورت هاي مالي سال قبل و بودجه سال جاري
-    گزارش هيات مديره و بازرسان
-    كپي شناسنامه و كارت ملي اعضاي جديد
-    آخرين تغييرات ثبتي اساسنامه

مراحل انجام كا ر بدين صورت است كه نشر آگهي در شركتهاي با عضويت بيش از 100 نفر در روزنامه كثيرالانتشار الزامي بوده و در صورتيكه زير 100 نفر بوده و همه اعضا در مجمع عمومي حاضر باشد نشر آگهي الزامي نبوده و آگهي دعوت بصورت دستي تهيه مي شود سپس مجمع عمومي برگزار و مدارك تنظيم و جهت اخذ مجوز به اداره تعاون و سپس اداره ثبت شركت ها ارسال مي شود.  
جهت تنظيم مدارك و امضاي آن توسط شركت, اخذ مجوز اداره تعاون حداقل يك هفته كاري و بعد از آن  دريافت مجوز اداره ثبت نيز حداقل يك هفته خواهد بود.
بسته به نوع تغيير مدت زمان آماده سازي تغييرات شركت تعاوني متفاوت خواهد بود همچنين هزينه انجام ثبت تغييرات شركت تعاوني با توجه به نوع صورتجلسه مجمع عمومي عادي, فوق العاده و هيات مديره متغير خواهد بود.
جهت مشاوره و راهنمايي بيشتر در رابطه با تغييرات شركت تعاوني با كارشناسان تماس حاصل نماييد.

تغييرات شركت تعاونيادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۰۵:۳۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
اخذ رتبه براي شركت اولين قدم براي تاسيس يك شركت ميباشد. لازم به ذكر است جهت اخذ رتبه براي شركت مي بايست از يك مهندس با 7 سال سابقه بيمه در زمينه كاري مرتبط و يا دو نفر مهندسي كه حداقل 3 سال سابقه بيمه مرتبط را دارا هستند، استفاده نماييد. سابقه بيمه مرتبط به معني اين است كه در شركتي كه داراي رتبه بوده است مشغول به كار باشند. لازم است كه از مدت زمان فعاليت شركت 6 ماه گذشته باشد و همچنين كه مدرك تحصيلي حداقل نيمي از اعضا هيئت مديره مدرك كارشناسي  باشد. در واقع اخذ رتبه براي شركت در واقع يك معيار مقياس گذاري براي تضمين كيفيت و كميت پيمانكاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌ وران ميباشد. براي اجراي هر پروژه  بايد توان شركت هاي دارنده گواهي صلاحيت، طبق ضوابط آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران، توسط‌ دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ارزيابي شود. دريافت گواهي صلاحيت، مرحله اول از فرآيند احراز صلاحيت شركت هاي متقاضي حضور در مناقصات دولتي و پروژه‌هاي بزرگ مي‌باشد. مدارك لازم جهت اخذ رتبه براي شركت شامل موارد ذيل است:
-    ارائه تعهدنامه محضري
-    تقاضاي اخذ رتبه براي شركت را در سربرگ شركت تايپ شود
-    كپي برابر اصل شده مدارك ثبتي شركت
-    ارائه كپي برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي و مدارك تحصيلي
-     ارائه كارت پايان خدمت
-    كپي برابر اصل پرينت گواهي تامين اجتماعي
-    تاييديه كاركردها
-     اظهارنامه مالياتي اخذ شده از سرمميز مالياتي
اخذ رتبه براي شركت طبق شرايط ذيل امكان پذير خواهد بود:
1.    هيچ يك از مديران كارمند دولت نباشند.
2.     شركت در سازمان ثبت شركت ‌ها به ثبت رسيده باشد.
3.    هيچ محروميت يا ممنوعيتي براي انجام كارهاي مربوطه توسط شركت وجود نداشته باشد.
4.    داشتن سابقه كار مرتبط مديرعامل و اعضا هيئت مديره مكلف بر اساس جداول 1-7 آيين نامه ضروري است.
5.    شركت داراي شرايط و امتيازات لازم براي تعيين صلاحيت در رتبه مورد نظر با توجه به آيين نامه و دستورالعمل‌ هاي لازم باشد.
6.    امتياز مدرك تحصيلي هيات مديره و كارمندان  فني امتياز آور فقط در يك شركت پيمانكاري يا مشاور يا طرح ساخت سنجش گردد.
7.    طبق آيين نامه، شاخص هايي براي تعيين صلاحيت تعيين گرديده است كه كميته تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي با توجه به اين شاخص ها، امتياز عوامل تعيين كننده شركت مورد نظر را مشخص مي‌نمايد. در صورتي‌كه شركت موفق به كسب حد حساب امتياز گرديد، گواهي رتبه صادر مي‌گردد.
عاملي نظير رتبه فعلي شركت و  نوع فعاليت شركت، باعث تغيير هزينه اخذ رتبه براي شركت ميگردد.
جهت مشاوره رايگان و راهنمايي بيشتر در رابطه با اخذ رتبه براي شركت، شما ميتوانيد با مشاوران متخصص و مجرب تماس حاصل نماييد.


اخذ رتبه براي شركت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۶:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تغييرات شركت با مسئوليت محدود

قصد داريم به بررسي قوانين و شرايط ايجاد شركت با مسئوليت محدود پس از ثبت شركت بپردازيم تغييرات شركت با مسئوليت محدود با توجه به اساسنامه شركت شامل: تغيير محل شركت ، تغيير نام شركت، تغيير موضوع شركت و الحاق مواردي به موضوع شركت، نقل و انتقال سهم الشركه شركا، افزايش سرمايه شركت با ورود شريك يا شركا جديد، افزايش سرمايه شركت بدون ورود شريك يا شركا جديد، كاهش سرمايه شركت بدون خروج شريك، كاهش سرمايه شركت با خروج شريك و تغييرات و اصلاح مواد اساسنامه در واقع كليه تغييرات شركت با مسئوليت محدود پس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده و يا  هيئت مديره امكانپذير مي باشد، بنابراين تهيه و تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي لازم است لازم به ذكر است كه براي انجام برخي از تغييرات شركت با مسئوليت محدود تدوين بيش از يك صورتجلسه لازم  ميباشد. مدارك لازم جهت ثبت صورتجلسه تغييرات شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع تغييرات آن متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال در صورتي كه تغييرات شركت با مسئوليت محدود در خصوص موضوع فعاليت باشد و اين موضوع جديد نيازمند مجوز است ارائه آن الزامي مي باشد.

در صورتي كه تغييرات شركت با مسئوليت محدود مربوط به تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره باشد، كليه يا اكثريت شركا با تشكيل يك مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اين تغيير را اعمال خواهند نمود و پس از امضاي ذيل صورتجلسه و ارائه آن به اداره ثبت شركت ها جهت آگهي اقدام مي نمايند اگر شركت با مسئوليت محدود در صدد اعمال تغيير در پست هاي مديران مي باشد اين تغيير تنها در جلسه هيئت مديره امكان پذير مي باشد كه امضاي ذيل آن توسط مديران شركت انجام مي شود و پس از ارائه به اداره ثبت شركتها نسبت به آگهي آن اقدام مي نمايند.

زمان لازم جهت انجام ثبت تغييرات شركت با مسئوليت محدود 15 روز كاري ميباشد و بسته به نوع تغيير مدت زمان آماده سازي تغييرات شركت با مسئوليت محدودمتفاوت خواهد بود همچنين هزينه انجام ثبت تغييرات شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع صورتجلسه مجمع عمومي عادي, فوق العاده و هيات مديره متغير خواهد بود.

جهت مشاوره و راهنمايي بيشتر در رابطه با تغييرات شركت با مسئوليت محدود با كارشناسان تماس حاصل نماييد.

 

تغييرات شركت با مسئوليت محدود

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۲:۱۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

در اين مطالب به ذكر شرايط ارتقا رتبه ميپردازيم كه شامل موارد ذيل خواهد بود:

شركت ‌هاي رتبه ‌بندي شده كه حداقل يكسال از تاريخ صدور گواهينامه رتبه ‌بندي آنان گذشته باشد، در صورت احراز شرايط و با اعلام دلايل كافي مبني بر افزايش توانمندي و تغييرات مثبت در شاخص‌ هاي رتبه ‌بندي در هر يك از رشته هاي كه قبلا ارزيابي شده و رتبه مربوط را بدست آورده‌اند مي‌توانند كتبا ارتقا رتبه خود را درخواست كنند، لازم به ذكر چند نكته ميباشد كه درخواست ارتقا رتبه براي رشته هايي كه مشاور فاقد رتبه مي‌باشد نيز در اين مرحله قابل بررسي است. شركت هايي كه درخواست‌كننده ارتقا رتبه حداكثر از يك پايه ارتقا مي‌توانند برخوردار شوند، شركت هايي كه در مرحله ارتقا رتبه ج – 2 يا ج – 1 را كسب نمايند فقط در سه گرايش مي‌توانند ادامه فعاليت بدهند، ارتقا رتبه شامل امتياز ارفاقي (موضوع بند 4 آئين‌ نامه رتبه‌ بندي ) سال اول نميشود.

هزينه ارزيابي ارتقا رتبه از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال به تناسب حجم تغييرات خواهد بود.

جهت ارتقا رتبه 5  به 4 شركت بايد به مقدارحد نصاب لازم متناسب با رشته قرارداد انجام شده در رشته مورد تقاضا ارائه دهد.

جهت ارتقا رتبه در پايه هاي 1، 2، 3، 4، 5 ميتوانيد با همكاران براي راهنمايي و مشاوره تماس حاصل نماييد، ارتقا رتبه پيمانكاري طبق آيين نامه ساجات  در كمترين زمان توسط اين موسسه حقوقي صورت ميپذيرد.

 

ارتقا رتبه

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۳۵:۱۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی